Ministarstvo informisanja i telekomunikacija, u okviru postupka izrade Akcionog plana za period od 2024. do 2025. godine, za sprovođenje Strategije razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji, sprovodi javnu raspravu o Nacrtu akcionog plana za praćenje sprovođenja Strategije razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji za period 2020-2025. godina, u periodu 2024-2025. godina (u daljem tekstu: Nacrt akcionog plana).

Javna rasprava o Nacrtu akcionog plana biće održana putem video-konferencijske veze 24. juna 2024. godine sa početkom u 11.00. Link ka video-konferencijskoj vezi

Ministarstvo informisanja i telekomunikacija poziva državne organe, stručnu javnost, kao i druge zainteresovane strane, da se u okviru javne rasprave upoznaju sa tekstom Nacrta akcionog plana i daju svoje komentare, sugestije i predloge.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Ministarstvu informisanja i telekomunikacija, najkasnije do 2. jula 2024. godine, putem adrese elektronske pošte: maja.milenkovic@mit.gov.rs  ili poštom na adresu Ministarstvo informisanja i telekomunikacija, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, sa napomenom "Za Nacrt akcionog plana za period od 2024. do 2025. godine, za sprovođenje Strategije razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji za period 2020-2025. godina".

Nacrt akcionog plana za praćenje sprovođenja Strategije razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji za period 2020-2025. godina, u periodu 2024-2025.

Više

Izvor: Ministarstvo informisanja i telekomunikacija

Foto: Beta