Jedinstveno tržište rada Otvorenog Balkana čije su članice Srbija, Albanija i Severna Makedonija startuje sutra, 1. marta. To znači da će svi građani uz najjednostavniju proceduru moći da dobiju posao u bilo kojoj od zemalja ove inicijative.

Jedan od prvih koji je dobio ID Open Balkana, elektronsku potrvrdu koja omogućava da može da radi u bilo kojoj zemlji Otvorenog Balkana, je predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež.

"Od 1. marta ove godine, građani Srbije, Albanije i Severne Makedonije napokon će moći da žive i rade u bilo kojoj od tri zemlje kao u svojoj. Za ove naše prostore na kojima je prvo pravilo javnih uprava 'to ne može' 1. mart je revolucija. Pre tačno tri godine i tri meseca, lideri zemalja Otvorenog Balkana odlučili su i potpisali vizionarsku odluku o uspostavljanju slobodnog pristupa tržištu rada na Zapadnom Balkanu. Tri godine i tri meseca su lideri i nekolicina vrednih ljudi iz uprava logičnim argumentima ubeđivali svoje 'to ne može' kolege", rekao je Čadež.

Ocenjuje da nas do samo pre tri godine nije zanimalo ko to u Albaniji ili Severnoj Makedoniji radi isti posao kao i mi pokušavajući da učini život svojim građanima boljim i kvalitetnijim.

"Do pre samo tri godine verovali smo da ako želimo da nama bude bolje – njima mora biti gore. Tri godine smo se upoznavali, shvatali da imamo iste probleme. Da su nam deca na isti način srećna ili tužna. Učili smo da je rešenje nekog problema udaljeno samo jednu whatsapp/viber poruku, jedno 'kako si danas i šta ima novo kod tebe'. I eto NAPOKON MOŽEMO - MË NË FUND MUNDET - KONEČNO MOŽEME", poručuje predsednik PKS i prvi radnik slobodnog tržišta Otvorenog Balkana.

Prednosti slobodnog kretanja radnika u regionu, bez bilo kakvih administrativnih barijera su višestruke, počev od mogućnosti obavljanja sezonskih poslova, preko smanjenja deficitarnih zanimanja i jačanja poverenja investitora do rasta ključnih sektora privrede.

Očekuje se da slobodan pristup tržištu rada od oko 11 miliona stanovnika spreči dalji odliv mozgova i mladih iz regiona nudeći mogućnosti za zapošljavanje, ali i da odgovori na sve veće zahteve za kvalitetnim kadrovima, kako lokalnih tako i međunarodnih kompanija, koje posluju u regionu.

Državljani Srbije, Albanije i Severne Makedonije, koji žele da se zaposle u nekoj od članica Otvorenog Balkana ili su već pronašli poslodavca, potrebno je da poseduju ID broj za koji se registruju elektronski, u par koraka. To podrazumeva da popune formular na platformi (eUprava) i prilože važeći biometrijski dokument. Na osnovu dostavljenih podataka, domicilni nadležni organi, preko platforme eUprava generišu jedinstveni identifikacioni broj Otvoreni Balkan (IDOB).

Nakon toga, zainteresovani može da pristupi portalu eUprave odredišne zemlje i podnese zahtev za slobodan pristup tržištu rada. Odredišna zemlja nakon provere donosi konačnu odluku. Nakon dobijanja odobrenja zainteresovani može biti zaposlen, pod istim uslovima kao lokalni državljanin zemlje, do dve godine, a nakon isteka ovog perioda, može se produžiti period boravka, tj. radne dozvole.

Saopštenje PKS