Azija će 2025. godine trošiti polovinu ukupne električne energije u svetu, dok Afrika nastavlja da troši daleko manje s obzirom na udeo u svetskoj populaciji, navodi se u prognozi Međunarodne agencije za energiju (IEA) objavljenoj 8. feburara.

Najveći potrošač u Aziji biće Kina čiji će udeo u ukupnoj potrošnji električne energije porasti sa jedne četvrtine, koliko je iznosio 2015. godine, na jednu trećinu do sredine ove decenije, navela je IAE.

Direktor za energetsko tržište i obezbeđenje pri IEA Kazuk Sadamori izjavio je da će Kina trošiti više električne energije nego Evropska unija, SAD i Indija zajedno.

Nasuprot tome, Afrika u kojoj živi petina svetskog stanovništa, trošiće, globalno gledano, samo 3% električne energije 2025. godine.

"Trenutna situacija, ali i brzo rastuće stanovništvo pokazuju značajnu potrebu za povećanom elektrifikacijom u Africi", rekao je Sadamori.

Godišnji izveštaj IEA predviđa da će nuklearna energija i energija iz obnovljivih izvora, kao što su vetar i sunce, biti izvor većeg dela rasta međunarodnih resursa električne energije u naredne tri godine.

Upotreba obnovljivih izvora energije će "sprečiti značajan porast emisija gasova u privrednom sektoru", dodaje se.

Naučnici kažu da je potrebno napraviti ozbiljne rezove u izvorima zagađenja što je pre moguće, kako bi se zadržao prosečan rast globalne temperature od 1,5 stepen Celzijusa.

Taj cilj je postavljen Pariskim klimatskim sporazumom iz 2015, ali se planeta već zagrejala za 1,1 stepen u poređenju sa predindustrijskim dobom.

Nada za ispunjenje ovog cilja je pomak od korišćenja fosilnih goriva (ugalj, gas i nafta) ka izvorima energije koji imaju niži nivo ugljenika.

"Ali dok neki regioni smanjuju upotrebu uglja i gasa za proizvodnju električne energije, u drugim se potrošnja povećava", navodi se u izveštaju  IEA.

Izveštaj takođe upozorava da potražnja i snabdevanje električnom energijom sve više zavise od vremenskih prilika, što je problem kojim bi trebalo da se pozabave kreatori politike.

''Pored suše u Evropi, bilo je toplotnih talasa u Indiji prošle godine, toplotnih talasa i suše u centralnoj i istočnoj Kini. U SAD su zabeležene jake zimske oluje u decembru. Sve to je stvorilo velike pritiske na elektroenergetske sisteme ovih regiona'', objasnio je Sadamori.

Izvor: Beta

Foto: Beta/AP