Sa ciljem da izgradi savez zemalja EU koje će se zalagati za nuklearnu energiju u energetskoj politici EU, Francuska planira sastanak sa još 12 članica EU 28. februara.

Do toga dolazi u uslovima rastućeg neslaganja između Francuske i drugih članica koje žele da se energetskom politikom više promoviše nuklearna energija kao izvor niskougljenične energije i onih poput Nemačke i Španije koje smatraju da nuklearna ne treba da bude "u istom košu" sa obnovljivom energijom.

Sastanak koji je sazvala francuska ministarka energetike Anjes Panije-Runašer biće održan na marginama skupa ministara energetike EU u Stokholmu a fokus će biti na doprinosu nuklearne energije ciljevima u borbi protiv klimatskih promena i za energetsku bezbednost, rekao je francuski zvaničnik za Rojters.

Cilj je, kako je rekao zvaničnik, da se formira pronuklearna alijansa sa drugim članicama pred pregovore na nivou EU. On nije precizirao o kojim će se politikama razgovarati.

Sastanku će prisustvovati Rumunija, Bugarska, Slovenija, Češka, Švedska, Italija, Slovačka, Poljska, Mađarska, Hrvatska, Holandija i Finska, kao i Evropska komisija.

Holandski ministar energetike Rob Jeten pozdravio je saradanju ali je dodao da se Holandija ne slaže sa Francuskom oko nekih pitanja. Tako je stav Holandije da EU treba da za prioritet postavi obnovljivi vodonik ispred ostalih vrsta goriva sa malom emisijom ugljenika.

"Mislim da je jako dobro da imamo platformu sa nuklearnim zemljama samo za razmenu znanja i iskustava", rekao je Jetel za Rojters.

Zemlje EU odgovorne su za nacionalne energetske mikseve i različito misle o nuklearnoj energiji.

Neke, uključujući Francusku, Švedsku i Mađarsku, već koriste nuklearnu energiju dok Poljska želi da izgradi svoje prve reaktore.

Austrija i Luksemburg su protiv tog izvora energije zbog radioaktivnog otpada i bezbednosti a ostale, uključujući Nemačku, postepeno isključuju svoje reaktore.

Neslaganje oko nuklearne energije već je odložilo pregovore o novim ciljevima EU u obnovljivoj energiji nakon nastojanja Pariza da se kod ciljeva računa vodonik na nuklearni pogon.

Zvaničnici kažu da se neslaganje proširilo na druge politike. Tako se članice EU nisu prošle nedelje složile o prioritetima za diplomatiju o klimatskim promenama zbog spora oko nuklearne energije.

Izvor: Dnevni evropski servis

Foto: Shutterstock.com