Potrošnja prirodnog gasa u EU smanjena je za 17,7% između avgusta 2022. i marta 2023. u odnosu na prosečnu potrošnju u istim mesecima u periodu od 2017. do 2022, saopštio je Eurostat.

Uredbom EU o kooridnisanim merama za smanjenje potrošnje gasa, koja je u sklopu plana RipauerIJu (REPowerEU) za okončanje zavisnosti Unije od ruskog fosilnog goriva, za posmatrani period je postavljen cilj smanjenja potrošnje za 15% u odnosu na prosek iz istih meseci u prethodnih pet uzastopnih godina.

Podaci pokazuju da je većina članica dostigla cilj smanjenja, osim Irske, gde je potrošnja prirodnog gasa pala za 0,2%, Slovačke (1%), Španije (10,8%), Poljske (12,5%), Slovenije (13,8%) i Belgije (14,5%).

Malta, najmanji potrošač među članicama EU koje koriste gas, u periodu avgust 2022-mart 2023. povećala je potrošnju za 12,7%.

Najveći pad potrošnje registrovan je u Finskoj, za 55,7%, Litvaniji (40,5%) i Švedskoj (37,2%), objavila je Evropska statistička služba.

Navodi se da je od početka 2022. potrošnja gasa u EU bila u padu u odnosu na prosek u prethodnih pet godina, i pre nego što je Uredbom postavljen cilj smanjenja za 15%.

Međutim, najveće smanjenje potrošnje zabeleženo je u drugoj polovini 2022, počev od avgusta kada je pad bio 14%. Toliko smanjenje bilo je i u septembru, u oktobru i novembru je potrošnja smanjena za 25% a u decembru za 12,3%.

Tekuća godina počela je daljim smanjenjem potrošnje prirodnog gasa - za 19% u januaru i 14,7% u februaru. U martu je pad bio 17%.

Izvor: Dnevni evropski servis

Foto: Eurostat