Tokom prethodne zime u Evropskoj uniji je prvi put proizvedeno više električne energije iz obnovljivih izvora energije nego iz fosilnih goriva, saopštio je istraživački centar Ember. U njegovoj novoj analizi se ističe da je pad potražnje tokom "krizne zime" sprečio povratak na fosilna goriva i uštedeo struju u vrednosti od 12 milijardi evra.

Tokom zimskih meseci, od oktobra 2022. do marta 2023, zabeležen je pad potrošnje struje za 7%, što je dovelo do smanjenja proizvodnje električne energije iz fosilnih goriva za 12% u poređenju sa prethodnom zimom.

U EU je u tom periodu iz obnovljivih izvora proizvedeno 40% struje, a iz fosilnih goriva 37%, saopštio je Ember.

Iz OIE je proizvedeno za 4% više struje nego prethodne zime, dok je iz uglja proizvedeno 11% manje, a iz gasa 13% manje, suprotno zabrinutosti da bi zemlje EU mogle da se vrate na fosilna goriva posle odluke o smanjenju uvoza iz Rusije.

"Ovaj pad u prozivodnji iz fosilnih goriva velikim delom je posledica pada potrošnje struje u EU od 7%", navodi se u saopštenju i dodaje da bi proizvodnja iz uglja i gasa bila još manja da nije bilo prekida rada u francuskim nuklearnim elektranama.

Od 18 članica EU koje i dalje koriste ugalj za proizvodnju električne energije, 15 zemalja je prošle zime proizvelo manje struje iz tog izvora. Najveći deo tog smanjenja (70%), ostvaren je u Poljskoj i Nemačkoj, zemljama koje najviše proizvode struju iz uglja u EU.

U Poljskoj je u februaru prvi put iz uglja dobijeno manje od dve trećine ukupno proizvedene struje.

Portugal je zabeležio najveći pad proizvodnje iz uglja, pošto je ta zemlja ugasila poslednju termoelektranu na ugalj u zimu 2021.

Jedine zemlje koje su povećale proizvodnju struje iz uglja u odnosu na prošlu zimu su Italija, Finska i Mađarska, ali su one znatno smanjile proizvodnju iz gasa.

"Evropa se suočila s kriznom zimom, sa rastućim troškovima energije i problemima u snabdevanju, izazvanim ruskim napadom na Ukrajinu. EU je prošla kroz te teške mesece, ali u narednim godinama ne može da se osloni na smanjenje potražnje i blago vreme", izjavio je analitičar Embera Kris Roslov.

Da bi održala stabilno snabdevanje energijom, dodao je, EU mora što pre da se "razvede od fosilnih goriva".

Ember je saoštio da je širom EU od novembra do marta smanjena potražnja za 6,2% u poređenju sa petogodišnjim prosekom, čime je ušteđena električna energija u vrednosti od 12 milijardi evra.

U gotovo svim zemljama EU smanjena je potrošnja struje tokom zime, ali da su samo Rumunija, Slovačka i Grčka dostigle dobrovoljni cilj smanjenja od 10%.

Većina članica je ispunila obavezujući cilj smanjenja potrošnje struje za 5% u satima kada je najveće opterećenje.

Jedino je Irska zabeležila veću potrošnju u satima kada je potražnja najveća.

"Ova smanjenja potražnje mogu delom biti pripisana višim temperaturama od prosečnih tokom zime širom Evrope, što je smanjilo potrebu za grejanjem na struju. Međutim, vladine mere za uštedu energije i građanske akcije takođe su imale ulogu, sa nekim dobrovoljnim delima iz solidarnosti, a nekim koji su iznuđeni troškovima", navedeno je u saopštenju.

Izvor: Dnevni evropski servis

Foto: Pixabay.com