Potrošnja električne energije ove godine će se smanjiti u najrazvijenijim ekonomijama sveta, a na globalnom nivou se očekuje skroman rast tražnje od manje od 2%, navodi u svom najnovijem izveštaju Međunarodna agencija za energetiku (IEA).

U izveštaju o stanju na međunarodnom tržištu struje, objavljenom 19. jula, IEA procenjuje da će tražnja u SAD ove godine pasti za gotovo 2%, u Japanu 3%, a pad od 3% prognozira se i za Evropsku uniju, što odgovara padu koji je zabeležen i 2022. godine.

Potrošna struje u Evropskoj uniji će sa ta dva uzastopna pada dostići nivo koji je zabeležen 2002. godine.

Kao posledica takvog trenda u razvijenim ekonomijama, i globalna potrošnja će porasti svega nešto manje od 2%.

Ali uz očekivani oporavak svetskih privreda, globalna potrošnja će prema novim projekcijama IEA u 2024. godini ponovo porasti za oko 3,3%, što ukazuje i da održivi izvori energije postaju važniji nego ikada.

Rastuću globalnu potrošnju podstiču elektrifikacija energetskih sistema kako bi se smanjile štetne emisije, intenzivnije korišćenje uređaja za klimatizaciju zbog porasta teperature, i pojačana potražnja u rastućim privredama i privredama u razvoju.

U izveštaju se prognozira se da će u Kini tokom naredne dve godine potrebe za strujom porasti 5,2%, što je nešto manje nego u periodu 2015.-2019. U Indiji se taj porast tražne 2024. godine procenjuje na čak 6,5%, što je znatno više od proseka u periodu 2015.-2019.

Bez obzira na tu povećanu potrebu za strujom u mnogim regionima, intenzivno korišćenje obnovljivih izvora, prema oceni IEA, omogućiće da se unaredne dve godine zadovolje sve potrebe. Udeo energije obnovljivih izvora u globalnoj proizvodnji struje 2024. godine će premašiti jednu trećinu.

A u zavisnosti od vremenskih prilika, 2024. godina bi mogla da buzde i prva godina u kojoj će u celom svetu više struje biti proizvedeno iz obnovljivih izvora nego pomoću uglja.

U naredne dve godine IEA očekuje nastavak smanjivanja učešća fosilnih goriva u proizvodnji struje, i to posebno kada je reč o upotrebi nafte za proizvodnju struje.

"Potrebe sveta za strujom snažno će rasti ugodinama koje dolaze. Očekuje se da globalni porast tražnje u 2024. godini dostigne količinu koja je tri puta veća od trenutne potrošnje u Nemačkoj", izjavio je direktor za energetku sigurnost i energetsko tržište Keisuke Sadamori.

On je rekao da je IEA ohrabrena što vidi sve veći udeo obnovljivih izvora u proizvodnji struje i smanjenje učešća fosilnih goriva. Sada je, prema njegovim rečima, na političarima i privatnom sektoru da iskoriste taj zamah i obezbede održivo smanjenje štetnih emisija iz energetskog sektora.

IEA kao znak da energetska trantivija počinje da deluje vidi i činjenicu da je u šestogodišnjem periodu od 2019. do 2024. godune, u četiri godine zabeležen pad udela fosilnih goriva u proizvodnji struje, i to iako je potražnja struje u tom periodu rasla.

Izvor: Dnevni evropski servis

Foto: Pixabay