Forum za pravednu tranziciju Energetske zajednice biće održan 4. oktobra u Skoplju, u Severnoj Makedoniji (Holiday Inn Hotel, Filip Vtori Makedonski 5).

Forum predstavlja jedinstvenu priliku za diskusiju o tome kako doprineti pravednoj tranziciji u regionu Energetske zajednice, kao i da se prenesu važne poruke donosiocima odluka na svim nivoima a koji su u procesu pravljenja značajnih izbora u vezi budućih energetskih sistema i transformacije angažovane radne snage.

Rešavanje pitanja pravedne energetske tranzicije zahteva višedimenzionalni pristup koji uključuje više zainteresovanih strana.

Glavne teme diskusija na Forumu biće: politika/upravljanje, ljudi, kvalitet vazduha i podrška.

Energetska zajednica je saopštila da je Forum otvoren za sve zainteresovane strane, uključujući zvaničnike vlada, privatni sektor, sindikate i predstavnike civilnog društva, nevladinih organizacija, mladih i akademske zajednice.