1. decembar se u celom svetu, pa i u Srbiji, obeležava kao Svetski dan borbe protiv AIDS-a. UNAIDS je preporučio da se radi postizanja glabnog postavljenog cilja okončanja pandemije HIV-a do 2030. godine pruži veći prostor i podrška za snažnije uključivanje zajednica, te je slogan ovogodišnje kampanje "Neka zajednice vode" ka okončanju pandemije HIV-a u svetu.

Nedovoljno finansiranje programa prevencije HIV-a i podrške organizacijama civilnog društva koje pružaju usluge prevencije kao i podrške i pomoći ljudima koji žive sa HIV-om i AIDS-om, zatim nedovoljna ili loša zakonska regulativa i praksa u ovoj oblasti, ograničenje kapaciteta i neprepoznavanje važne uloge organizacija civilnog društva, kao i kršenje ljudskih prava marginalizovanih zajednica su glavne prepreke u prevenciji HIV-a i lečenju HIV infekcije.

Ukoliko bi se navedene prepreke uklonile, udruženja građana koja predvodi zajednica mogla bi da pruže veći podsticaj globalnom odgovoru na HIV i time da doprinesu okončanju AIDS-a u svetu, a sa time i u Srbiji do 2030. godine.

U Srbiji postoji dobro organizovana zajednica sa udruženjima građana u ovoj oblasti i to jeste glavni preduslov za postizanje globalno postavljeng cilja – okončanja HIV-a odnosno AIDS-a, pa sa tim u vezi pozivamo sve državne organe i donosioce odluka nacionalnom, a posebno na lokalnom nivou, da snažnije podrže udruženja građana i njihove servise u oblasti prevencije HIV-a i pružanja podrške i pomoći ljudima koji žive sa HIV-om kako bi mogao da se iskoristi pun potencijal koji ova zajednica poseduje.

U okviru obeležavanja Svetskog dana borbe protiv AIDS-a (Word AIDS Day), USOP će sa svojim članicama organizovati dobrovoljno i poverljivo savetovanje i testiranje na HIV za sve zainteresovane građane. Savetovanje i testiranje je besplatno i anonimno, te nije potreban nijedan lični podatak ili dokument, a potrebna je samo dobra volja da se proveri zdravlje i 15 minuta slobodnog vremena jer se testiranje radi brzim antigenskim testovima i uzimanjem 3 kapljice krvi iz prsta, rezultat testa je vidljiv za 10 do 15 minuta.

Besplatno savetovanje i testiranje će se realizovati u sledećim terminima:
Pančevo, 1.12.2023. od 12:00 do 15:00 časova
Korzo - ispred Galerije savremene umetnosti
mobilna medicinska jedinica (kombi za testiranje)
Beograd, 1.12.2023. od 12:00 do 20:00 časova
Potent - Ulica Miloša Pocerca 27
Beograd, 1.12.2023. od 17:00 do 20:00 časova
Akademski plato - u blizini česme u Knez Mihailovoj ulici
mobilna medicinska jedinica (kombi za testiranje)
Niš, 1.12.2023. od 16:00 do 21:00 čas
Potent - Ulica Stevana Nemanje 69
Kragujevac, 1.12.2023. od 16:00 do 21:00 čas
Potent - Ulica Vojvode Putnika 58b
Novi Sad, 1.12.2023. od 21:00 do 23:00 časa (testiranje na HIV, sifilis i hepatitis B i C)
Puberaj - Ulica Mite Ružića br. 5
muzički program od 21:00 do 1:30h: Dj Senada i Una Senić
Subotica, 1.12.2023. od 19:00 do 22:00 časa
Centar pozitivne prevencije - ispod Stadiona malih sportova, preko puta železničke stanice
Savetovalište Udruženja građana „Stav +“
--------------------------------------------------------------
Subotica, 2.12.2023. od 11:00 do 14:00 časova
Grdski trg - Trg slobode, ispred Narodnog pozorišta
mobilna medicinska jedinica (kombi za testiranje)
Novi Sad, 2.12.2023. od 17:00 do 19:00 časova (testiranje na HIV, sifilis i hepatitis B i C)
NS ĆeckPoint (Crvena linija) - Bulevar oslobođenja 91, I sprat

Ovim putem pozivamo građane da dođu na testiranje i provere svoje zdravlje te tako pokažu odgovorno ponašanje i prema sebi i prema drugima.

Ukoliko se na vreme otkrije HIV infekcija, uz pomoć terapije koja je u Srbiji besplatna, može normalno da se živi i doživi starost. Samo testiranjem na HIV može da se otkrije prisustvo ove infekcije, a testiranjem i odgovornim ponašanjem, zatim prevencijom HIV-a, kao i lečenjem i pružanjem podrške ljudima koji žive sa HIV-om, možemo zajednički da zaustavimo HIV.

Saopštenje/foto  UNIJA ORGANIZACIJA SRBIJE koje se bave zaštitom osoba koje žive sa HIV/AIDS-om (USOP) - KROVNI SAVEZ PLHIV ORGANIZACIJA SRBIJE