Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) predstaviće prednosti prikupljanja otpada od hrane u sektoru ugostiteljstva i potencijal za njegovu preradu radi dobijanja "zelene" energije, u utorak, 2. jula, u 10.00 u zgradi Ujedinjenih nacija (Bulevar Zorana Đinđića 64, Beograd).

Događaj se organizuje uz finansijsku podršku Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF) i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine.

Biće predstavljeni prvi rezultati inicijative tri velika ugostiteljska objekta iz Beograda, koja su počela da prikupljaju otpad od hrane i predaju ga kompaniji koja ga prerađuje u biogas. Ministarstvo zaštite životne sredine će najaviti planove za proširenje ovakve prakse na druge ugostiteljske objekte i restorane, u javnom i privatnom sektoru.

Izjave će u 11.00 dati:

  • Sandra Dokić, državna sekretarka, Ministarstvo zaštite životne sredine
  • Fabricio Andreuci, vršilac dužnosti stalnog predstavnika UNDP

Događaju će se onlajn priključiti predstavnici francuskih firmi i nevladinih organizacija koji će preneti svoja iskustva u prevenciji nastanka otpada od hrane, njegovoj preradi i vrednovanju kao sirovine na tržistu.

Biće predstavljena i inicijativa za kompostiranje otpada od hrane Fakulteta za hotelijerstvo iz Vrnjačke Banje, kao i softver za analizu ostataka hrane u ugostiteljskim objektima.

Događaj se organizuje u okviru projekta "Smanjenje ugljeničnog otiska lokalnih zajednica primenom principa cirkularne ekonomije u Republici Srbiji – Cirkularne zajednice" koji sprovodi UNDP u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine i uz finansijsku podršku GEF.