Na sednici Radne grupe za rešavanje problema mešovitih migracionih tokova, kojom je predsedavao državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Željko Brkić, usvojen je Nacrt Plana reagovanja na povećan broj migranata na teritoriji Republike Srbije za 2023. godinu.

Sednici su prisustvovali članovi radne grupe: komesarka za izbeglice i migracije Nataša Stanisavljević, predstavnici  Ministarstva spoljnih poslova, Ministarstva za evropske integracije, Ministarstva zdravlja, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, generalni sekretar Crvenog krsta Srbije, kao i predstavnik Generalštaba Vojske Srbije.

Nakon usvojenog Izveštaja o trenutnom stanju u Republici Srbiji u pogledu migratornih tokova, usvojen je Nacrt Plana reagovanja na povećan broj migranata na teritoriji Republike Srbije za 2023. godinu, koji je veoma značajan u cilju obezbeđivanja adekvatne podrške migrantima na teritoriji Republike Srbije, ali i očuvanja javnog reda i mira, zdravlja i bezbednosti građana.

Navedenim planom se obezbeđuje urgentna pomoć migrantima, zaštita licima koja podnesu zahtev za azil, uključujući posebno zaštitu dece, kao i obezbeđivanje zaštite licima koja ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom o azilu i privremenoj zaštiti. Takođe, obezbeđuju se i uslovi za prihvat i zbrinjavanje migranata, uključujući obrazovanje, socijalnu i zdravstvenu zaštitu, ali i saradnju sa lokalnim zajednicama kako bi se održao nivo tolerancije prema migrantima, nadzor državne granice, suzbijanje krijumčarenja ljudi i iregularnih migracija, kao i obezbeđivanje asistiranog dobrovoljnog povratka u zemlje porekla.

Razgovaralo se i o trenutnoj situaciji migranta na teritoriji Republike Srbije. Tom prilikom je komesarka za izbeglice i migracije iznela podatke o broju migranata koji su smešteni u 17 prihvatnih centara kojima rukovodi Кomesarijat, a to je 2.220 lica.

Državni sekretar Brkić je istakao da Republika Srbija odgovorno upravlja migrantskom krizom i da je važno da postoji koordinacioni mehanizam koji će moći adekvatno da reaguje na povećan broj migranata.

Zajedničkom saradnjom predstavnika ministarstava, Кomesarijata za izbeglice i migracije, lokalnih samouprava, međunarodnih organizacija i nevladinih organizacija koje pružaju podršku migrantima, nastaviće se sa praćenjem situacije i razmenom informacija, u skladu sa čim će se donositi dalje odluke.  

Saopštenje/foto: Komesarijat za izbeglice i migracije