Delegacija Regiona Valonija iz Кraljevine Belgije boravila je u našoj zemlji od 17. do 19. jula radi verifikacije izvoza vojne opreme na osnovu dozvola koje je od regionalne administracije dobila kompanija "Lachaussee“.

Inostrana delegacija tom prilikom se uverila u istinitost i transparentnost pozicije Republike Srbije u vezi sa moratorijumom na izvoz proizvoda domaće namenske industrije Rusiji i Ukrajini za vreme trajanja oružanog sukoba između te dve zemlje.

Domaćin delegaciji iz Valonije u Beogradu i drugim gradovima Srbije bilo je Javno preduzeće "Jugoimport-SDPR" koje je belgijskim partnerima omogućilo uvid u procedure vezane za proizvodnju i izvoz naoružanja i vojne opreme u inostranstvo.

Na taj način su odbačene sve lažne optužbe i insinuacije vezane za navodni izvoz proizvodne opreme isporučene srpskim kompanijama od strane belgijske firme, kao i naoružanja i municije proizvedenih na toj opremi, u Rusku Federaciju, koje za isključivi cilj imaju nanošenje štete spoljnopolitičkoj poziciji Srbije i njenom međunarodnom ugledu.

Srpska odbrambena industrija više od 150 godina proizvodi oružje i municiju na proizvodnim linijama među kojim se nalaze i mašine kompanije "Lachaussee“, za sopstvene potrebe i izvoz širom sveta, u skladu sa važećim domaćim izvoznim propisima i međunarodnim konvencijama.

Ministarstvo odbrane naglašava da od otpočinjanja sukoba između Rusije i Ukrajine, Republika Srbija nije ugovorila niti realizovala isporuku bilo koje vrste naoružanja i vojne opreme ni jednoj od zaraćenih strana i pri toj poziciji će ostati sve dok traje oružani sukob između te dve države.

U skladu sa propisima koji regulišu izvoz naoružanja i vojne opreme, Srbija od svojih kupaca uvek zahteva da obezbedi "End user certificate", kojim je definisano da je krajnji korisnik saglasan da neće doći do preprodaje, reeksporta ili pretovara predmetne isporuke bilo kom drugom licu ili državi bez pisane saglasnosti nadležnog organa u Republici Srbiji.

Takođe, Srbija strogo poštuje svoje obaveze po osnovu „End user certificate", koje je sama izdala, tako da je ovom prilikom Valonska delegacija mogla da se uveri da se sva oprema koju je belgijska firma isporučila nalazi u Srbiji, to jest da nije izvezena.

Saopštenje/foto Ministarstva odbrane Srbije