Od 1. oktobra do 15. decembra 2023. godine u Republici Srbiji biće sproveden Popis poljoprivrede 2023. (Popis), koji priprema, organizuje i sprovodi Republički zavod za statistiku (RZS) u skladu sa Zakonom o popisu poljoprivrede 2023. ("Službeni glasnik RS", br. 76/21) i u okviru projekta pretpristupnih fondova Evropske unije IPA (Instrument Pre-accession Assistance) 2018. Popis poljoprivrede 2023, kao i Popis stanovništva koji je sproveden u 2022. godini, Evropska unija je finansirala sa 55,17% sredstava.

Primenjeni instrumenti, obuhvat, obeležja i standardizacija koncepta i definicija u skladu su sa Svetskim programom popisa poljoprivrede 2020. (FAO–UN), uredbom Evropskog parlamenta i Saveta o objedinjenoj statistici poljoprivrednih gazdinstava (Regulation [EC] No 2018/1091 of the European parlament and of the Council of 18 July 2018, on integrated farm statistics and repealing Regulations [EC] No 1166/2008 and [EU] No 1337/2011)  i metodologijom Evrostata.

Osnovni ciljevi Popisa su:

Kontinuitet u obezbeđivanju sveobuhvatnog, međunarodno uporedivog, pregleda strukturnih karakteristika nacionalne poljoprivrede,

 

Proizvodnja statističkih podataka potrebnih za kreiranje održive agrarne politike,

Ažuriranje Statističkog registra poljoprivrednih gazdinstava, koji obezbeđuje okvir za sprovođenje redovnih statističkih istraživanja     usklađenih sa međunarodnim standardima, koja, zajedno sa strukturnim istraživanjima, predstavljaju okosnicu sistema statistike         poljoprivrede.

U Popisu će biti popisana:

Porodična poljoprivredna gazdinstva,

Privredna društva, zemljoradničke zadruge, drugi oblici organizovanja sa statusom pravnog lica i preduzetnici registrovani da pretežno    obavljaju delatnosti poljoprivredne proizvodnje,

Privredna društva, zemljoradničke zadruge, drugi oblici organizovanja sa statusom pravnog lica i preduzetnici registrovani u drugoj       delatnosti koji imaju organizacione delove u kojima se obavlja delatnost poljoprivredne proizvodnje.


Kako se Popis sprovodi po modularnom principu, osnovna obeležja o poljoprivrednim gazdinstvima: identifikacioni podaci gazdinstva, zemljišni fond i kategorije korišćenja poljoprivrednog zemljišta, podaci o radnoj snazi i podaci o broju stoke prikupljaju se potpunim obuhvatom jedinica posmatranja. Podaci o organskoj proizvodnji biće preuzeti iz administrativnog izvora – evidencije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Podaci za ostala obeležja (navodnjavanje površina pod usevima, način držanja stoke, obrada i održavanje zemljišta, upotreba đubriva, poljoprivredni objekti, mehanizacija i oprema) biće prikupljeni na uzorku.

Kao neposredni izvršioci u Popisu radiće 253 opštinska koordinatora  i  2 842 popisivača.

Pojedine poslove pripreme, organizacije i sprovođenja popisa porodičnih gazdinstava na teritoriji opština i gradova RZS obavlja preko popisnih komisija koje su imenovane u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave.

U obavljanju pojedinih poslova u vezi s Popisom, pored RZS-a uključeno je i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Od 28. septembra do 15. decembra 2023. godine u RZS-u je organizovan rad info-centra sa zadatkom da pruža sve neophodne informacije stanovništvu putem besplatne telefonske linije: 0800 444 005

Na veb-sajtu Popisa popispoljoprivrede.stat.gov.rs mogu se naći sve bitne informacije, kao i  pripremljeni metodološki materijali za sprovođenje Popisa.

Saopštenje Republičkog zavoda za statistiku