Centar savremene politike i Fondacija Centar za demokratiju organizuju tradicionalno "Javno čitanje izveštaja Evropske komisije o Srbiji 2023", u utorak, 14. novembra, u 12:00 u Prostoru Miljenko Dereta (Dobračina 55, Beograd), kao i preko Zoom platforme.

Učesnici će razgovarati o tome da li je Srbija napredovala u poslednjih godinu dana na svom evropskom putu i u kojim oblastima, gde se vidi najveći zastoj i nazadovanje, kakav će biti efekat izveštaja na dalji napredak u pristupnim pregovorima?

Govoriće, pored ostalih:

  • Plamena Halačeva, zamenica šefa Delegacije EU u Srbiji
  • Bojana Selaković, Nacionalni konvent o Evropskoj uniji (NKEU)
  • Bojan Elek, Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP)
  • Jovana Spremo, Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM)

Na javnom čitanju će biti predstavljeni najvažniji nalazi Evropske komisije iz različitih oblasti, uporedićemo izveštaj za Srbiju sa izveštajima o drugim zemljama na Zapadnom Balkanu, a kao organizacije koje su dugi niz godina posvećene evropskoj integraciji Srbije, daćemo i preporuke za unapređenje procesa integracije.