Ministarstvo kulture raspisalo je 27. novembra konkurs "Gradovi u fokusu 2024" koji pruža mogućnost za obnovu objekata kulture širom Srbije, kao i konkurse u oblasti savremenog stvaralaštva za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti umetničke igre i likovnih, primenjenih, vizuelnih umetnosti, dizajna i arhitekture.

Кonkurs "Gradovi u fokusu 2024" pruža priliku jedinicama lokalnih samouprava da u saradnji sa ustanovama, umetničkim i drugim udruženjima registrovanim za obavljanje delatnosti kulture, pojedincima i drugim subjektima u kulturi, unaprede svoje kapacitete u kulturi i kulturnu ponudu. Izabrane lokalne samouprave poneće titulu "Grad u fokusu" koja će im omogućiti da budu prepoznate kao relevantni nacionalni centri razvoja kulture i na taj način postanu vidljivije na kulturnoj mapi Republike Srbije i Evrope.

Program je pokrenut 2016. godine, od kada je u značajnoj meri obnovljena  infrastruktura u brojnim lokalnim samoupravama. Samo u poslednje tri godine Ministarstvo kulture je za ove namene izdvojilo više od milijardu dinara za 109 projekata – obnovu i adaptaciju domova kulture, muzeja, biblioteka, galerija…

Program "Gradovi u fokusu" doprineće ostvarenju ciljeva Ministarstva koji se odnose na uspostavljanje predvidive i konzistentne kulturne politike koja obuhvata savremeno stvaralaštvo, zaštitu i unapređenje kulturnog nasleđa, kao i unapređenje regionalne i međunarodne saradnje.

Ministarstvo kulture raspisalo je još dva konkursa iz oblasti savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2024. godini. Reč je o konkursima za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti UMETNIČКA IGRA – klasičan balet, narodna igra, savremena igra (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija) i za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti likovnih, primenjenih, vizuelnih umetnosti, dizajna i arhitekture.

Detalji o uslovima konkursa na linku https://www.kultura.gov.rs/konkursi/30/type/2

Saopštenje, foto: Ministarstvo kulture