Nastavak saradnje u cilјu dalјe zajedničke realizacije Akcionog plana EU u oblasti migracija između Evropske unije i Republike Srbije

Na dvodnevnom radnom sastanku predstavnici Evropske unije i Republike Srbije razgovarali su u Beogradu o nastavku saradnje u oblasti upravlјanja granicom, usklađivanju vizne politike, borbi protiv krijumčarenja migranata, kao i o readmisiji i povratku i kapacitetima za azil i prihvat.

Sastanku su ispred delegacije Republike Srbije prisustvovali predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Direkcije policije, Ministarstva spolјnih poslova, Ministarstva za evropske integracije i Komesarijata za izbeglice i migracije.

Delegaciju Evropske unije činili su predstavnici Evropske komisije i agencija Evropske unije, kao i delegacije Evropske unije u Beogradu: Austrije, Češke, Hrvatske, Slovenije i Slovačke.

Na sastanku je dogovoren nastavak  saradnje u cilјu dalјe zajedničke realizacije Akcionog plana EU u oblasti migracija između Evropske unije i Republike Srbije, uz kontinuiranu finansijsku podršku EU.

Saopštenje/foto MUP Srbije