Ministarstvo za evropske integracije Vlade Republike Srbije raspisuje nagradni konkurs za izbor najboljih individualnih studentskih radova o evropskoj integraciji i procesu pristupanja naše zemlje Evropskoj uniji.

Cilj ovog nagradnog konkursa je da neposredno uključi mlade akademske građane u otvorenu argumentovanu debatu o bitnim aspektima pristupnog procesa i članstva Republike Srbije u Evropskoj uniji.

Radovi bi trebalo da odgovore na jedno od šest pitanja:

1. "Ipak se kreće!" ili "Ipak se kreće?" proces pristupanja Zapadnog Balkana i Republike Srbije Evropskoj uniji: može li Srbija ostati i opstati van EU?

2. EU i rodna ravnopravnost

3. Ekonomske koristi i izazovi evropske integracije Srbije

4. Plan rasta EU kao prilika za približavanje Zapadnog Balkana Evropskoj uniji

5. Vladavina prava u svetlu aktuelne pregovaračke metodologije EU: mogućnost za napredak Republike Srbije?

6. Zašto krize učvršćuju EU?

Komisija sastavljena od profesora Univerziteta u Beogradu procenjivaće kvalitet pristiglih radova, a za autore tri najbolja predviđeni su honorari u iznosu od 110.000, 80.000 i 60.000 dinara. Pored tri najbolje rangirana, Ministarstvo će u elektronskom zborniku studentskih radova objaviti i ostale radove koji ispune kriterijume.

Pored novčanih nagrada koje dodeljuje Ministarstvo za evropske integracije, ove godine u saradnji sa Centrom Velika Evropa Instituta Žak Delor iz Pariza i Ambasadom Republike Francuske u Srbiji, prvi put u okviru ovog konkursa biće dodeljena i posebna nagrada – "Žak Delor", koja podrazumeva finansiranje (put i dnevnice) studijske posete Parizu za jednog autora.

Konkurs je otvoren za studente programa osnovnih akademskih studija i programa master akademskih studija svih univerziteta u Republici Srbiji.

Rok za slanje radova je 1. jul 2024. godine.

Sve informacije o konkursu možete da nađete na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva za evropske integracije (www.mei.gov.rs ili da zatražite dodatne informacije na e – adresi: office@mei.gov.rs).

Saopštenje, foto: Ministarstvo za evropske integracije