Osim ratifikacije Opcionog protokola uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, Republika Srbija u protekle dve godine nije napravila značajniji pomak u oblastima koje su od najvećeg značaja za dostojanstven život svojih građana. Socijalna pomoć postala je sve teže dostupna onima kojima preti siromaštvo ili koji su već na margini društva, a minimalna zarada je – poput novčane socijalne pomoći, izuzetno niska, pokazuje novi, redovan izveštaj A 11 - Inicijative za ekonomska i socijalna prava u okviru manifestacije "Majski susreti".

Detaljan izveštaj "Svakodnevna nepravda", koji su sačinili stručnjaci Inicijative A 11, odnosi se na stanje ekonomskih i socijalnih prava za 2022. i 2023. godinu, sa sumiranjem svih problema koji otežavaju život građanima i građankama, ali i uz primere pojedinih pozitivnih praksi.

Srbija ima ustavne i međunarodne obaveze u pogledu poštovanja i unapređenja ekonomskih i socijalnih prava - prava na rad, na najviši dostignuti nivo zdravlja, na socijalnu zaštitu, na adekvatno stanovanje i na obrazovanje. Ovo su "svakodnevna prava" građana i, uprkos tome što bi trebalo da budu najdostupnija, krše se svakog dana, posebno u pogledu poštovanja ovih prava najugroženijih građana i građanki.

Sažetak

Izveštaj

Agenda Dana socijalnih prava - Majskih susreta u Beogradu

Saopštenje A 11

Foto: Medija centar Beograd