Projekat Pokretači civilnog društva na Zapadnom Balkanu za reformisanu javnu upravu – WeBER 3.0 raspisuje Poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje predloga projekta za učešće građana u reformi javne uprave na lokalnom nivou.

Radi postizanja opšteg cilja Programa malih grantova, tj. da bi se osnažilo učešće lokalnih inicijativa i OCD i povećalo učešće građana u RJU na lokalnom nivou, ovaj Poziv nastoji da podstakne osećaj zajedničke odgovornosti, inkluzivnosti i saradnje, usmeren ka unapređenju upravljanja i reforme javne uprave na lokalnom nivou.

Projektni predlog mora da identifikuje specifičan problem vezan za upravljanje ili reformu javne uprave na lokalnom nivou koji projekat ima za cilj da reši, i ponudi početni opis problema kroz projektni predlog.

Za Program malih grantova je izdvojeno ukupno 280.000 evra za podršku do 20 grantova, svaki u vrednosti do 14.000 evra, od čega 4 u Srbiji, 4 u BiH, 3 u Albaniji, 3 u Severnoj Makedoniji, 3 na Kosovu, i 3 u Crnoj Gori. Trajanje dodeljenih grantova biće do 15 meseci.

Rok za podnošenje projektnih prijava je 28. decembar 2023.

Opširnije na https://cep.org.rs/poziv-za-podnosenje-predloga-projekta-za-ucesce-gradjana-u-reformi-javne-uprave-na-lokalnom-nivou/

Saopštenje CEP