Drugo izdanje "Konvencije o angažovanoj demokratiji – angažuj se, inspiriši, osnaži!" vol.2 biće održano od 17. do 20. maja 2023. godine u Prištini, na Kosovu, kao nastavak aktivnosti koje se sprovode u okviru Inicijative za angažovanu demokratiju (EDI).

EDI su 2020. godine pokrenuli Evropski fond za Balkan (EFB) i Institut za demokratsko angažovanje jugoistočne Evrope (IDESE). EDI okuplja lokalne inicijative i pokrete, istraživače i aktivne građane na Zapadnom Balkanu (ZB) koji se bave pitanjima demokratizacije, socijalne pravde i odgovornosti institucija i podržava ih da udruže snage i rade na očuvanju i promovisanju vrednosti otvorenih, solidarnih i demokratskih društava. U okviru EDI identifikovano je pet tema zajedničkih za region koje predstavljaju temelj našeg rada: životna sredina, dostojanstven rad, javni prostor, mediji i ljudska prava.

Prva "Konvencija o angažovanoj demokratiji: angažuj se, inspiriši, osnaži! Solidarnošću do demokratije na Zapadnom Balkanu" održana je u Beogradu u septembru 2021. godine. Prvo izdanje ovog regionalnog formata pružilo je prostor za razmenu i ujedinilo inovativne građane raznolikih profila, pripadnike naučne zajednice i novinare. Program Konvencije bio je reakcija na potražnju, i stvoren u saradnji sa učesnicima. Ovaj događaj je podržala Fondacija Fridrih Ebert Regionalni dijalog Jugoistočna Evropa. Zatim, EDI je 2022. godine u većini glavnih gradova Zapadnog Balkana organizovala regionalne tematske sastanke koji su obradili svaku od pet tema. Ukupno je okupljeno oko 100 pojedinaca i predstavnika lokalnih pokreta čija je razmena na sastancima u nekim slučajevima dovela do konkretnih projekata i saradnje, čak i izvan EDI.

Paralelno s tim, u januaru 2022. godine, pokrenuta je onlajn platforma Engaged Balkans u cilju stvaranja zatvorenog, bezbednog digitalnog prostora za umrežavanje i povezivanje građana i organizacija sa Zapadnog Balkana. Fokus platforme je stvaranje regionalne onlajn zajednice zasnovane na poverenju; funkcioniše po pozivu, a do sada je okupila više od 300 članova koji su na različite načine uključeni u rad EDI.

"Teme kojima se bavimo u okviru Engaged Democracy Inicijative su teme koje su bitne u svakoj zemlji našeg regiona, a to su zaštita životne sredine, javni prostori, dostojanstven rad, ljudska prava i prava aktivista, kao i komunikacija/pristup medijima. Puno vremena smo posvetili baš tome da zajedno sa uključenim predstavnicima pokreta i inicijativa definišemo ove teme. Važno nam je da im pružimo podršku za ono što već rade na lokalnom nivou i da doprinesemo regionalnoj razmeni, kao i stvaranju jedne vrste regionalne solidarnosti", ističe Aleksandra Tomanić, izvršna direktorka Evropskog fonda za Balkan.

Značaj i vrednost drugog izdanja Konvencije o angažovanoj demokratiji prepoznata je i podržana od strane Fondacije Fridrih Ebert Regionalni dijalog Jugoistočna Evropa i Evropske zadužbine za demokratiju (EED). Dvodnevni program Konvencije osmišljen je zajedno s članovima platforme Engaged Balkans i obuhvatiće plenarne sesije i radionice koje će nastojati da intenziviraju proces stvaranja solidarne zajednice širom regiona.

Uz podršku nemačkog Saveznog ministarstva spoljnih poslova, omogućen je format regionalnog konkursa, pri čemu će projekti u okviru svake tematske grupe biti predstavljeni na Konvenciji, a pobednički predlog birati prisutni učesnici. Cilj je pokrenuti projekte koji će pružiti podsticaj kako tematskim grupama tako i mreži, na značajnom, regionalnom nivou. S obzirom na to da će pobedničke projekte birati prisutni članovi onih zajednica kojima su oni i namenjeni, neophodno je obezbediti svrsishodan odabir.

Saopštenje/foto: Evropski fond za Balkan