Venecijanska komisija: Revidirani ustavni amandmani ispunjavaju većinu preporuka

Venecijanska komisija je u novom mišljenju o revidiranom predlogu amandmana na Ustav Srbije navela je da je većina njenih prethodnih ključnih...

Venecijanska komisija hvali srpske vlasti i ukazuje na nedostatke u nacrtima zakona o pravosuđu

Venecijanska komisija Saveta Evrope pohvalila je srpske vlasti za rad na paketu zakona za sprovođenje amandmana na Ustav Srbije u delu o...

Venecijanska komisija pozdravila ustavne amandmane, pozvala na trajno učešće opozicije

Venecijanska komisija Saveta Evropa pozdravila je 18. oktobra kao dobrodošlu inicijativu vlasti u Srbiji da Ustav iz 2006. godine usklade sa...

Venecijanska komisija kritikuje rumunska rešenja za suzbijanje korupcije u sudstvu

Rumunija je, ishitrenom odlukom da rasformira posebno odeljenje za istragu krivičnih dela u pravosuđu, onemogućila efikasnu istragu krivičnih...

Venecijanska komisija pozdravila promene srpskog Zakona o referendumu, ali iznela i nove preporuke

Venecijanska komisija Saveta Evrope saopštila je da novi predlog srpskog Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi u potpunosti ili delimično...

Savet Evrope i ODIHR: Potrebni efikasni monitoring medija i finansiranja izborne kampanje

U zajedničkom mišljenju Venecijanske komisije Saveta Evrope i Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) navodi se da...

Miščević: Nema mimoilaženja sa EU u vrednosnim aspektima spoljne politike

Ministarka za evropske integracije Tanja Miščević izjavila je 4. novembra da nema mimoilaženja između Srbije i EU u vrednosnim aspektima, kada...

NKEU: Većina gradajana, bez obzira na ankete, i dalje želi put u EU

Koordinatorka Nacionalnog konventa o EU (NKEU) Bojana Selaković izjavila je 21. decembra da je jedini mogući i jedini patriotski izbor Srbije,...

PSSE izrazila zabrinutost zbog rizika od politizacije srpskog Državnog veća tužilaca

Parlamentarna skupština Saveta Evrope (PSSE) 28. januara je usvojila Rezoluciju u kojoj je izrazila zadovoljstvo što su vlasti Srbije uzele u...

EK preporučila da Ukrajina, Moldavija dobiju status kandidata za EU

Evropska komisija preporučila je 17. juna da se Ukrajini odobri status kandidata kao prvi korak na dugom putu ka članstvu u EU. Komisija je...