Venecijanska komisija hvali srpske vlasti i ukazuje na nedostatke u nacrtima zakona o pravosuđu

Venecijanska komisija Saveta Evrope pohvalila je srpske vlasti za rad na paketu zakona za sprovođenje amandmana na Ustav Srbije u delu o...

Savet Evrope i ODIHR: Potrebni efikasni monitoring medija i finansiranja izborne kampanje

U zajedničkom mišljenju Venecijanske komisije Saveta Evrope i Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) navodi se da...

Pejić Nikić: Članstvo u Savetu Evrope preduslov za integraciju Srbije u EU

Izlazak Srbije iz Saveta Evrope nije validna opcija koju bi uopšte trebalo razmatrati, rekla je 25. marta za Dnevni evropski servis agencije Beta...

Miščević: Nema mimoilaženja sa EU u vrednosnim aspektima spoljne politike

Ministarka za evropske integracije Tanja Miščević izjavila je 4. novembra da nema mimoilaženja između Srbije i EU u vrednosnim aspektima, kada...

NKEU: Većina gradajana, bez obzira na ankete, i dalje želi put u EU

Koordinatorka Nacionalnog konventa o EU (NKEU) Bojana Selaković izjavila je 21. decembra da je jedini mogući i jedini patriotski izbor Srbije,...

EK preporučila da Ukrajina, Moldavija dobiju status kandidata za EU

Evropska komisija preporučila je 17. juna da se Ukrajini odobri status kandidata kao prvi korak na dugom putu ka članstvu u EU. Komisija je...

Novi zakoni mogu da smanje, ali i institucionalizuju politički uticaj na pravosuđe

Set pravosudnih zakona kojima se sprovode ustavne reforme usvojene na referendumu trebalo bi da bude usvojen do  9. februara, na godišnjicu...

Amandmani na zakon o pravu na informacije brinu medije u Albaniji

Ministarstvo pravde Albanije objavilo je predlog amandmana na zakon o pravu na informacije koji izazivaju bojazan da će mediji imati problema u...

EK: Srbija započela reformu pravosuđa, ali nije eliminisala politički uticaj

Srbija je u oblasti pravosuđa postigla izvestan napredak u pravcu osnaživanja nezavisnosti i odgovornosti, ali u praksi se još uvek ne vidi...

Pored izmene zakona, potrebna promena pravne i političke kulture

Srbija je učinila važan korak usvajanjem seta pravosudnih zakona kojima se jača nezavisnost i efikasnost sudstva i tužilaštva, ali je potrebna...