Izlazak Srbije iz Saveta Evrope nije validna opcija koju bi uopšte trebalo razmatrati, rekla je 25. marta za Dnevni evropski servis agencije Beta viša istraživačica Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP) Jelena Pejić Nikić.

Komentarišući izjave državnog vrha da bi Srbija mogla da izađe iz Saveta Evrope ako Kosovo uđe u tu organizaciju, Pejić Nikić je istakla da je članstvo u Savetu Evrope preduslov za integraciju Srbije u EU, što je jedan od vitalnih nacionalnih interesa, kako stoji u Strategiji nacionalne bezbednosti.

"Bez toga se pregovori o članstvu u EU prekidaju, što bi imalo ekonomske, pravne i političke posledice koje bi osetili svi građani", rekla je Pejić Nikić.

Zatim, rekla je analitičarka BCBP, Savet Evrope je nastao pre preteča EU kako bi unapredio zaštitu ljudskih prava, demokratije i vladavine prava u Evropi.

Ona je podsetila da su pod okriljem Saveta Evrope izrađene brojne konvencije i protokoli koje je Srbija potpisala i ratifikovala i formirana tela koja vrše nadzor nad primenom.

Viša istraživačica i programska menadžerka BCBP istakla je da bi Srbija izlaskom iz članstva u Savetu Evrope izgubila zaštitu Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu i podršku stručnih tela kao što su Venecijanska komisija, GRECO itd, koja su bitna za nadzor reformi u zemlji.

"Najzad, izašli bismo iz jedne zajednice država i zajednice vrednosti koje treba da baštinimo i branimo – bolje iznutra nego spolja", zaključila je Pejić Nikić.

Izvor: Dnevni evropski servis

Foto: Medija centar Beograd