Evropski parlament usvojio je direktivu koja treba da doprinese sprečavanju rodne diskriminacije u visini zarada, a centralna mera je potpuna transparentnost podataka o visini plata.

Prema direktivi usvojenoj 30. marta, zaposleni i njihovi predstavnici imaće pravo na jasnu i kompletnu informaciju o individualnom i prosečnom nivou plata, rasčlanjenim po polu.

Tajnost visine plata biće zabranjena kao i ugovorne klauzule koje bi radnicima zabranjivale da otkriju visinu svoje plate, ili im branila da traže informacije o visini plata radnika na svojoj, ili drugoj kategoriji posla, saopštio je parlament.

Visina plata zaposlenih treba da budu zasnovana na rodno neutralnim kritirijumima, a ocena rada i klasifikacija posla potpuno nezavisno od pola, navodi se u dokumentu.

Uz to, oglasi za poslove i nazivi radnih mesta moraće da budu rodno neutralni, a postupak zapošljavanja oslobođen od diskriminacije.   

Ukoliko bi informacije i platama otkrile da su razlike između plata muškaraca i žena namanje 5%, poslodavci u saradnji sa predstavnicima radnika moraju da sprovedu analizu, a države su dužne da uvedu efikasne, srazmerne i odvraćajuće kazne za poslodavce koji ne poštuju pravila zabrane diskriminacije.

Istovremeno, radnici koji su oštećeni takvim postupcima imaće ubuduće pravo na obeštećenje.

U novim pravilima se prvi put u obzir uzimaju i višestruka diskriminacija i kršenje prava nebinarnih osoba.

Direktiva predviđa i prelazak tereta dokazivanja sa radnika na poslodavca u sporovima oko plata.

Evropski parlament smatra da u slučajevima kada radnik smatra da u njegovom slučaju nije primenjeno načelo jednake plate i obrati se sudu, nacionalna zakonodavstva treba da obavežu poslodavca da dokazuje da nije bilo diskriminacije.

Direktivu je podržalo 427 evroposlanika, 79 ih je bilo protiv, a 76 uzdržano.

Direktivu u narednom koraku treba formalno da potvrdi i Savet EU, a stupiće na snagu 20 dana od potpisivana i objavljivanja u službenom glasniku EU.

Izvor: Dnevni evropski servis

Foto: Pixabay