Srbija je u oblasti poštovanja ljudskih prava i pravnog položaja LGBTIQ osoba u 2023. godini samo neznatno napredovala i zauzima 27. mesto među 49 evropskih zemalja, pokazuje Dugina mapa 2024, nevladine organizacije Ilga-Evropa.

Na skali raspona 0% do 100%, pri čemu nula označava teško kršenje ljudskih prava i diskriminaciju, a 100% odsustvo diskriminacije i punu pravnu zaštitu, Srbija je za period od januara do decembra 2023. ima 35,95%, pokazuje mapa objavljena 15. maja.   

To znači da ispunjava nešto više od trećine kriterijuma koje Ilga Evropa smatra relevantnim za ocenu položaja LGBTIQ zajednice

Prema analizi istog perioda 2022. godine, Srbija je tada ispunjavala 35,26% kriterijuma.

Najbolji rezultat Srbija je sa 83,33% ostvarila po kriterijumu postojanja zakonskih okvira i prakse koji pripadnicima LGBTIQ zajednice garantuju slobodu okupljanja, udruživanja i izražavanja.

Najslabije, sa 0%, ocenjena je po kriterijumu "Porodica", koji se odnosi na priznavanje i zaštitu porodičnih prava LGBTIQ osoba, a u vezi sa zakonima koji regulišu brak ili partnerstvo tih osoba, usvajanje, mediciski pomognutu oplodnju i pravo transrodnih osoba na decu.

Nula procenata Srbija ima i po ispunjenosti kriterijuma telesnog integriteta interseksualnih osoba, odnoso zabrane bilo kakve hirurške ili medicinske intervencije na maloletnom licu, pre nego što ono stekne pravo da da svoj informisani pristanak.   

Srbija je ispunila 64,17% kriterijuma koji se odnose na postojanje zakonskih odredbi protiv diskriminacije, u kojoj se kao osnovi izričito navode i seksualna orijentacija, rodni identitet i ispoljavanje rodne pripadnosti.

Istovremeno, znatno je manji procenat ispunjenosti kriterijuma koji se odnosi na zločine iz mržnje i govor mržnje - 38,39%, i da li je u zakonima seksualna orijentacija defnisana kao eventualna otežavajuća okolnost kod takvih dela.

Taj kriterijum obuhvata i politiku koja se sprovodi u suzbijanju zločina iz mržnje i govora mržnje.

Srbija se po ukupnom rejtungu nalazi između Albanije (36,37%) i Kosova (35,74%).

Na vrhu tabele su Malta (87,83%), Island (83,01%) i Belgija (78,47%), zatim Španija i Danska, a na samom začelju, sa manje od pet odsto ispunjenih kriterijuma, su Turska, Azerbejdžan i Rusija.

U preporukama, Ilga Evropa navodi da Srbija treba da usvoji zakone kojima se priznaju i štite istopolni brakovi, na primer kao regostrovana partnerstva. Srbiji se savetuje i reforma pravnog okvira, kako bi postupak pravnog priznanja polne pripadnosti bio fer i transparentan i zasnovan na slobodnoj volji.

Savetuje se i dosledno sprovođenje i poštovanje postojećih zakona koji se odnose na incidente motivisane homofobijom i transfobijom.

Ilga Evropa je krovna organizacija koja okuplja više od 750 LGBTIQ organizacija iz 54 zemlje Evrope i centralne Azije.

Izvor: Dnevni evropski servis

Foto: Ilga Europe