Tražioci azila koji rade ubuduće će morati da doprinose troškovima boravka u centrima za azilante u Belgiji, potvrđeno je 2. jula u kabinetu državne sekretarke za azil i migracije te zemlje Nikol de Mur.

Visina doprinosa zavisiće od prihoda tražioca azila. Tako će onaj koji zarađuje 900 evra mesečno plaćati 222 evra a onaj koji dobija više od 1.500 evra, plaćaće 50% prihoda, prenela je agencija Belga.

Tražilac azila mora da prijavi prihod u svom prihvatnom centru. Ako to ne uradi, kasnije će morati da plati više a ako nastavi da odbija da plati, centar može da mu smanji usluge koje pruža ili, u krajnjem slučaju, da ga isključi iz centra.

Osoblje i oni koji borave u prihvatnim centrima obaveštavani su prethodnih meseci o novim pravilima koja su stupila na snagu 1. jula.

Procenjuje se da u Belgiji oko 10.000 tražilaca azila radi na kratkoročne ili dugoročne ugovore, prenela je agencija Belga.

Izvor: Dnevni evropski servis

Foto: Beta