Danas, svet doživljava preokret i nazadovanje u pogledu ženskih prava. Aktuelne krize, sukobi i vanredne situacije intenziviraju nasilje nad ženama i devojčicama i povećevaju faktore rizika, a svedoci smo snažnog degradiranja prava žena i razvoja antifeminističkih pokreta u mnogim zemljama. U proseku je u 2021. više od pet žena ili devojaka svakog sata ubijeno od strane partnera ili članova porodice.

"Nasilje nad ženama i devojčicama je najrasprostranjeniji oblik kršenja ljudskih prava u svetu, a najnoviji podaci UN-a, pokazuju da su najveća pretnja ženama i devojčicama njihovi najbliži. U 2021. godini, oko 45.000 žena i devojčica širom sveta ubijeno je od strane njihovih intimnih partnera ili drugih članova porodice", izjavila je Milana Rikanović, direktorka Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena, UN Women u Srbiji. "Danas se i Srbija priključuje globalnoj kampanji 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama temom Bezbednost žena u javnom prostoru. Svaka treća žena doživi nasilničko ponšanje u parku ili na ulici, a svaka deseta žena doživela je silovanje ili pokušaj silovanja u javnom prostoru u Srbiji".

Svečano otvaranje izložbe organizuje se danas (25. novembra) od 16.00, u parkuKalemengdan, kod fontane Ribar. Imerzivna izložbe Bezbedna svuda, koja će intervencijom u prostoru transformisati centralnu stazu na Kalemegdanu i u rekonstruisanom delu parka demonstrirati bezbednost za žene i devojke, biće otvorena narednih 16 dana, a završava se 10.decembra na Dan ljudskih prava. Izložbu organizuju Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women) u Srbiji, Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna prava, Britanska ambasada u Beogradu i JP Beogradska tvrđava.

Procenjuje se da je na globalnom nivou oko 736 miliona žena, skoro svaka treća žena, bila izložena fizičkom i/ili seksualnom nasilju od strane intimnog partnera, nepartnerskom seksualnom nasilju ili oba bar jednom u životu. Dok 56% svih ubistava žena počine intimni partneri ili drugi članovi porodice, samo 11% svih ubistava muškaraca počine članovi porodice. Manje od 40% žena koje dožive nasilje traži pomoć bilo koje vrste. Među ženama koje traže pomoć, većina se obraća porodici i prijateljima, a vrlo malo njih formalnim institucijama, kao što su policija i zdravstvene službe. Manje od 10% žena koje su tražile pomoć, se obratilo i policiji.

O kampanji:


16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama je globalna kampanja koju svake godine obeležava preko 1.700 organizacija u više od 100 država sveta. Ona počinje na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, 25. novembar, a završava se 10. decembra, Danom ljudskih prava. Simboličnim povezivanjem ovih datuma ističe se da je nasilje nad ženama kršenje osnovnih ljudskih prava. Kampanja je prvi put organizovana 1991. godine i od tada ima za cilj da podigne svest o posledicama nasilja nad ženama i devojčicama i pokrene društvo na zajedničke akcije prevencije i suzbijanja svih oblika nasilja nad ženama i decom. Zvanična boja kampanje je narandžasta kao simbol svetlije i lepše budućnosti, bez nasilja nad ženama i devojčicama.

Saopštenje UN Women

Foto: Beta/UNDP Communications Serbia