Fondacija Centar za demokratiju organizuje debatu "Da li si radnica ili si direktor? - Uticaj rodno senzitivnog jezika na socio-ekonomski položaj žena" u četvrtak, 18. maja, u 12.00 u prostoru "Miljenko Dereta" (Dobračina 55) i putem ZOOM platforme.

Tema skupa, koji se organizuje uz podršku Međunarodnog Centra Olof Palme, a u okviru projekta "Socio-ekonomska prava i održivi razvoj", biće važnost potpune primene Zakona o rodnoj ravnopravnosti kojim je propisana upotreba rodno senzitivnog jezika kao jedna od mera koja obezbeđuje ravnopravno učešće i zastupljenost žena i muškaraca u svim sferama društvenog života i jednake mogućnosti za ostvarivanje prava i sloboda.

Govoriće, između ostalih:

  • Nina Mitić, Ministarstvo za ljudska, manjinska prava i društveni dijalog;
  • Maja Mićić, Odeljenje za demokratizaciju Misije OEBS u Srbiji;
  • Marina Nikolić Savić, Institut za srpski jezik SANU;
  • Nataša Vučković, Fondacija Centar za demokratiju.

Korišćenje rodno osetljivog jezika utiče na veću vidljivost žena u javnom životu, naročito na polju rada, a samim tim doprinosi i demokratizaciji društva i podizanju svesti o značaju jednakosti žena i muškaraca.

Važno je razgovarati i o tome zašto u Srbiji postoji protivljenje upotrebi rodno senzitivnog jezika, sa čestom argumentacijom da se time vrši nasilje nad jezikom i da to nije u skladu sa jezičkom normom.

Zbog čega po ovom pitanju i dalje postoje otpori i polemike u javnosti? Koliko je rodno senzitivan jezik važan za postizanje pune rodne ravnopravnosti i unapređenje socio-ekonomskog položaja žena? Kakve su preporuke za upotrebu rodno osetljivog jezika u nazivima radnih mesta, položaja, zvanja i zanimanja? Kako da nediskriminativan govor postane standard i u našoj zemlji? Da li je uloga Crkve da obeshrabruje sprovođenje donetih zakona? Kakva je po ovim pitanjima uloga poslenika javne reči i medija? O ovim i drugim pitanjima govoriće predstavnici/e donosilaca odluka, akademske zajednice, medija, organizacija civilnog društva i istaknuti eksperti/kinjame.