Povodom Međunarodnog dana ponosa LGBTI+ osoba, koji obeležavamo pod sloganom "Slavlje bez domaćina - dalek put ka jednakosti", Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS upozorava da je položaj LGBTI+ građana i građanki lošiji nego prethodnih godina, a da je posebno pogođena oblast rada i zapošljavanja.

Iako su u Srbiji ostvareni određeni normativni napreci u zaštiti prava LGBTI+ osoba, podaci iz godišnjeg istraživanja o položaju LGBTI+ osoba, kao i tematska istraživanja koja sprovodi Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS, ukazuju da je pred nama dug put ka postizanju društvenog  prihvatanja i jednakih mogućnosti za LGBTI+ građane i građanke.

Podaci pokazuju da je svakodnevica LGBTI+ osoba karakterisana učestalom diskriminacijom i neretko nasiljem koji se, između ostalog, javljaju u porodicama, školama, na poslu i drugim javnim mestima. Iz godine u godinu broj LGBTI+ građana koji je doživeo diskriminaciju u blagom je porastu gde je danas svaka druga LGBTI+ osoba doživela diskriminaciju, a svaka četvrta nasilje.

Posebno zabrinjava podatak da praktično sve (94%) LGBTI+ osobe nemaju poverenje u mehanizme zaštite od diskriminacije. Kao posebno pogođena izdvaja se oblast rada i zapošljavanja, gde je svaka druga osoba doživela emocionalno nasilje, a 9% seksualno nasilje na radu. Takođe, 88% LGBTI+ osoba smara da poslodavci ne rade dovoljno na zabrani diskriminacije i inkluziji.

Predrasude, neprijateljsko okruženje i neravnopravni tretman često dovode do toga da LGBTI+ osobe kriju svoj identitet, tako da tek svaka deseta LGBTI+ osoba otvoreno govori o svom identitetu na poslu, što je dovelo do stvaranja takozvane kulture tišine gde su LGBTI+ osobe i njihovi problemi praktično nevidljivi u privatnom sektoru u Srbiji. Ova nevidljivost se često zloupotrebljava kao osnov za zanemarivanje lošeg položaja LGBTI+ zaposlenih, te održava kulturu nasilja i diskriminacije na radu koja je široko rasprostranjen i pogađa apsolutno sve građane u Srbiji.

Stoga je IDEAS 2022. godine osnovao Privrednu alijansu za ravnopravnosti koja danas okuplja 12 kompanija koje aktivno rade na suzbijanju diskriminacije i inkluziji LGBTI+ osoba kako na radu tako i u zajednici. Povodom meseca ponosa IDEAS i Privredna alijansa za ravnopravnosti realizuju kampanju Ponosni na poslu koja ima za cilj da podigne vidljivost LGBTI+ osoba u kompanijama u Srbiji, te ohrabri zaposlene da otvoreno govore o svom identitetu i životu na poslu kako bi se prekinula kultura tišine i ojačali napori borbe protiv diskriminacije i nasilja na radu.

Svake godine, 28. juna, širom sveta se obeležava Međunarodni dan ponosa kao dan kada se slavi pravo svake osobe da voli i živi slobodno bez straha od diskriminacije i nasilja. U skladu s tim, želimo da skrenemo pažnju na pogoršanje položaja LGBTI+ građana i njihov loš socio-ekonomski položaj.

Saopštenje IDEAS