Fondacija Centar za demokratiju organizuje debatu "Dugoročni efekti rodne diskriminacije na tržištu rada" u četvrtak, 7. marta u 12.00 u prostoru "Miljenko Dereta" (Dobračina 55) i preko Zoom platforme.

Iako bi postojeći institucionalni i zakonodavni okvir trebalo da obezbede ravnopravnost i efikasnu zaštitu od diskriminacije na osnovu pola i roda, uključujući i zaštitu u oblasti rada i zapošljavanja, u Srbiji i dalje postoje značajne nejednakosti na tržištu rada koje prouzrokuju dugoročne efekte.

Rodna diskriminacija u svetu rada reflektuje se na mnoge aspekte - od (ne)mogućnosti za napredovanje žena u karijeri i sticanje viših pozicija i priznanja na radnom mestu, preko manje plaćenog rada, negativnih efekata roditeljstva i brige o drugima, do penzijske nejednakosti i posledično, finansijske nesigurnosti.

Govoriće, pored ostalih:

  • Svetlana Budimčević, Unija poslodavaca Srbije
  • Marija Martinić, UGS Nezavisnost
  • Ivana Simonović, Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ)
  • Nataša Vučković, Fondacija Centar za demokratiju.

Kako se dugoročni efekti manjih plata i prekida karijere odražavaju na finansijsku sigurnost žena, koliko rodna diskriminacija tokom radnog veka utiče na visinu njihovih penzija, kakvim se politikama podrške mogu ublažiti negativni efekti roditeljstva na karijeru žena, neka su od pitanja o kojima će učesnici debate razgovarati.

Debatu organizuje Fondacija Centar za demokratiju u saradnji sa Fondacijom Friedrić Ebert u okviru projekta "Dijalog u centru – socijalni forum".