Direktiva EU protiv SLAPP tužbi, ukoliko ne budu uključene određene ključne odredbe, neće odgovoriti na rastući problem strateških tužbi protiv učešća javnosti, upozorile su 74 organizacije u otvorenom pismu "Ne dozvoljavamo da anti-SLAPP direktiva bude propuštena prilika".

Potpisnici od Saveta i Evropskog parlamenta, uz podršku Evropske komisije, traže da se to zakonodavstvo učine snažnim mehanizmom koji ispunjava svrhu.

S obzirom da se pregovori o borbi protiv SLAPP tužbi na nivou trilogije bliže kraju, potpisnici su upozorili da bi EU mogla da propusti priliku da bude na strani onih koji kritikuju i traže odgovornost, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu Evropske federacije novinara (EFJ).

Prva među odredbama koje treba da budu uključene je ona po kojoj svi zahtevi protiv učešća javnosti treba da prođu strogi test u najranijoj fazi postupka, kao što je slučaj sa dokumentom o opštem pristupu Saveta EU.

Zatim, navodi se, ako definicija "prekograniččnih" SLAPP sličajeva bude uklonjena, onda bi se pojam prekograničnih implicitno odnosio na slučajeve u kojima strane imaju prebivalište u različitim članicama. To znači, kako se ocenjuje, da bi se direktva primenjivala u samo nekoliko slučajeva a hiljade ne bi mogle da se pozovu na zaštitne mere iz anti-SLAPP direktive.

Konačno, postoji rizik da odredbe o kompenzaciji štete budu potpuno ostavljene kao diskreciono pravo članica i sudova, što bi dovelo do nejednakih mehanizama komenzacije u različitim zemljama.

"Izostavaljenje minimalnog standarda za nadoknadu bilo bi sramotno, s obzirom da je puna kompenzacija za štetu ključna u svakom anti-SLAPP zakonodavstvu", ističe se.

Navodi se i da je poslednjih godina Koalicija protiv SLAPP u Evropi (CASE) obezbedila solidnu, na dokazima zasnovanu ekspertizu za konstruktivne diskusije Komisiji, Parlamentu i članicama i da taj doprinos ne treba ignorisati.

Potpisnici otvorenog pisma navode da neće podržati "razvodnjenu" direktivu koja ne obezbeđuje  značajnu zaštitu novinarima, medijima, aktivistima i organizacijama civilnog društva u Evropi umesto da bude model ambicioznog anti-SLAPP zakonodavstva na kontinentu i šire.

Izvor: Dnevni evropski servis

Foto: EFJ