Dok se pregovori o Evropskom zakonu o slobodi medija bliže kraju, Evropska federacija novinara (EFJ) kao kopotpisnik pisma kreatorima politike poziva na poštovanje međunarodnih standarda o zaštiti novinarskih izvora.

Preti opasnost da članice EU oslabe zaštitu novinarskih izvora, koja se od strane Evropskog suda za ljudska prava (ECHR) smatra osnovnim uslovom za slobodu štampe, upozorava se.

Potpisnici su naveli da duboko žale zbog efekata koji bi mogli da nastanu ako konačni tekst zakona bude imao odredbu o odgovornostima za nacionalnu bezbednost članica i postavi uslove za otkrivanje izvora.

U septembru je 500 novinara potpisalo pismo u kome se od Evropskog parlamenta traži potpuna zabrana upotrebe špijunskog softvera za nadzor novinara.

Međutim, dok je Parlament dodao opsežne zaštitne mere o uslovima pod kojima bi nadzor mogao da bude dozvoljen, Savet je zahtevao da odredbe EU koje štite novinare budu "bez prejudiciranja odgovornosti članica da čuvaju nacionalnu bezbedost".

"Zato tražimo vašu podršku za usvajanje čvrste formulacije u konačnoj verziji Zakona koja bi osigurala visok stepen zaštite novinara i prepoznavala uslove iz ECHR i sudske prakse prema kojima se mešanje u slobode novinara može opravdati uz prethodni zahtev nezavisnog i nepristrasnog sudskog organa. Najvažnije je da isti uslovi važe i u slučaju mešanja po osnovu nacionalne bezbednosti", navodi se u pismu.

Predsednica EFJ Maja Sever rekla je da je za novinare član 4 najvažniji, sa orginalnom idejom da zaštiti novinarske izvore i da pravnu sigurnost novinarima i medijima.

"Zašto stavljati klauzulu o nacionalnoj bezbednosti u Zakon o zaštiti slobode medija kada svi znamo da se nacionalnom bezbednošću bavi na nacionalnom nivou? Ovo nije liberalan pristup", rekla je predsednica najveće novinarske organizacije u Evropi.

Na sastanku trilogije o novom zakonu 29. novembra gotovo je postignut sporazum o svim ostalim članovima.

Sledeći pregovori na nivou trilogije održaće se 15. decembra sa fokusom na najkontroverzniji član 4. To bi trebalo da ima za rezultat politički sporazum tri institucije EU - Parlamenta, Saveta i Komisije.

Izvor: Dnevni evropski servis

Foto: EFJ