Platforma za opštedruštveni dijalog "Održivi razvoj za sve" organizuje konferenciju "Agenda 2030 u fokusu: Put održivog razvoja Srbije" u sredu, 15. novembra, u 9.30 u hotelu Mona Plaza (Solunska 21).

Cilj konferencije je da kroz razgovor relevantnih aktera i donosilaca odluka na nacionalnom i lokalnom nivou utvrdi najbolje pravce i modele za usklađivanje razvojnih prioriteta Srbije sa ciljevima Agende 2030, te da doprinese jačanju daljeg strukturisanog i organizovanog dijaloga o inkorporiranju ciljeva održivog razvoja u nacionalne i lokalne razvojne politike.

U okviru četiri panel diskusije predstavnici nedržavnog sektora, Vlade Republike Srbije, lokalnih samouprava, međunarodnih institucija i poslovnog sektora će razgovarati o napretku Srbije u ostvarivanju Agende 2030, načinima za postizanje ciljeva održivog razvoja kroz međuopštinsku razemenu i saradnju, doprinosu poslovnog sektora ostvarivanju ciljeva održivog razvoja i bududućnosti dijaloga o politici za održivi razvoj.

Uvodna obraćanja:

  • Ivana Vukašinović, pomoćnica ministra u Ministarstvu nauke, tehnološkog razvoja i inovacija,
  • Melina Papageorgiu, šefica odeljenja za dobro upravljanje Ambasade Švajcarske u Srbiji,
  • Milena Altmajer, vođa projekta "Reforma javnih finansija – Agenda 2030" Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju.

Konferenciju organizuje Fondacija Ana i Vlade Divac ispred Platforme "Održivi razvoj za sve". Platformu "Održivi razvoj za sve" podržavaju vlade Švajcarske i Nemačke, a sprovodi je Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ), u okviru projekta "Reforma javnih finansija – Agenda 2030".