Centar za cirkularnu ekonomiju CirEkon treći put organizuje regionalnu stručnu konferenciju Balkans Go Circular, koja će se održati 22-23. novembra na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Tokom konferencije brojni eksperti iz oblasti cirkularne ekonomije, predstavnici institucija, fondova, banaka i kompanija razmeniće svoja znanja, iskustva i najnovije informacije vezane za ovu oblast.

Program  Balkans Go Circular 2023 posvećen je pokretačima cirkularnosti i tržišnim promenama na Balkanu.

 

Renomirani govornici i podrška malim i srednjim preduzećima obeležavaju prvi dan zvaničnog programa

Tokom uvodnih predavanja o ekonomskim trendovima na Balkanu i u svetu, posetioci će biti u prilici da čuju Janeza Potočnika, kopredsedavajućeg UNEP-ovog (Program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu) međunarodnog panela za resurse, Williama Neale-a, savetnika za cirkularnu ekonomiju u Evropskoj komisiji, kao i istaknutog aktivistu Haralda Friedla.

Dalji program koncipiran je kroz tri panel sesije, čiji će govornici analizirati: aktuelne i dolazeće regulative i direktive koje će uticati na evropsko tržište, modele finansiranja cirkularnog poslovanja i neophodne cirkularne promene, usluge i proizvode na tržistu regiona.

U toku konferencije, Milan Veselinov, jedan od vodećih eksperata za cirkularnu ekonomiju u Srbiji, održaće masterklas na temu "Cirkularna ekonomija u 2024", na kome će biti reči o praktičnim alatima i potrebama za implementacijom cirkularne ekonomije vidljivim već početkom naredne godine.

Edukacija novih generacija i predstavnika malih i srednjih preduzeća ključna je u uspostavljanju cirkularne ekonomije kao standarda. Balkans Go Circular 2023 priprema poseban deo progama posvećen podršci malim i srednjim preduzećima prilikom transformacije na cirkularno poslovanje.

Predstavnici malih i srednjih preduzeća biće u prilici da tokom konferencije realizuju kraće konsultacije sa predstavnicima fondova i banaka, te sa poslovnim i tehničkim ekspertima, i na taj način dobiju direktne informacije o modelima saradnje i finansiranja, koji odgovaraju njihovom poslovanju.

Studenti kao kreatori rešenja na Balkans Go Circular 2023

Drugog dana konferencije održaće se takmičenje studenata u kreiranju cirkularnih rešenja za aktuelne tržišne izazove sa kojima se kompanije susreću.

Cirkularni izazov i mesto održavanja konferencije su važan podsetnik da, kroz plasiranje cirkularne ekonomije kao predmeta/kursa ili smera/modula na osnovnim i master akademskim studijama, možemo na suštinski način implementirati ovu oblast u balkanski region.

Učešće na konferenciji je besplatno i otvoreno za sve koje oblast cirkularne ekonomije zanima, bilo da su preduzetnici, inovatori, studenti, zaposleni u različitim institucijama ili zainteresovani građani. Sesije su koncipirane tako da publika može aktivno učestvotati u diskusijama i nakon završetka konferencije steći detaljniji uvid u ovu veoma važnu oblast odgovornog poslovanja.

Konferencija Balksan Go Cicular 2023 organizuje se i realizuje uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu i Banca Intesa Beograd.

Saopštenje CirEkon