Odbor za zaštitu životne sredine Univerziteta u Beogradu odredio se negativno prema projektu "Jadar" korporacije Rio Tinto.

"Predmet istražnih prava je 535.966 ha, odnosno, 6% teritorije Srbije. Podržavamo rudarstvo u Srbiji samo kroz projekte kojima se zadovoljavaju jasni nacionalni interesi, a nikako glad za profitom privatnih kompanija, stranih ili domaćih, što vodi enormnom ekstraktivizmu i nepovratnom uništavanju zemljišta, velikih rezervoara kvalitetnih podzemnih voda, staništa raznolikog biodiverziteta, prostora za život ljudi i drastičnog ugrožavanja javnog zdravlja".

Odbor je ocenio da projekat "Jadar" nema nema razumno obrazloženje sa ekonomskog, ekološkog, socijalnog, niti moralnog stanovišta.

Saopštenje u celini: https://prviprvinaskali.com/clanci/dren/ekologija/projekat-jadar-nema-razumno-obrazlozenje-sa-ekonomskog-ekoloskog-socijalnog-niti-moralnog-stanovista-odbor-za-zastitu-zivotne-sredine-univerziteta-u-beogradu.html

Odbor za zaštitu životne sredine Univerziteta u Beogradu osnovan je 2021. godine. Predstavlja stručno i savetodavno telo čija je funkcija da Senatu i drugim telima Univerziteta podnosi predloge u cilju zaštite i unapređenja životne sredine.

Saopštenje Odbora za zaštitu životne sredine Univerziteta u Beogradu

Foto: Beta