Program Evropske unije (EU) za lokalni razvoj, EU PRO Plus, koji se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije, objavio je Javni poziv za koji je EU opredelila deset miliona evra, za predloge integralnih projekata proisteklih iz 12 teritorijalnih strategija.

Gradovi i opštine koje su uz EU podršku razvile teritorijalne strategije kao strateška dokumenta za održivi razvoj sada imaju priliku da konkurišu projektima koji će na određenoj teritoriji da doprinesu jačanju specifičnog identiteta, prepoznatljivosti i atraktivnosti teritorije, rešavanju kompleksnih problema koji zahtevaju različite vidove inovacija i saradnje institucija iz različitih sektora i konačno unapređenju kvaliteta života svih stanovnika tih teritorija.

"Teritorijalni pristup razvoju važan je element za stvaranje jednakih ali i boljih uslova za život u svim krajevima Srbije. Takav pristup je važan i kao naša priprema za korišćenje mnogo većih strukturnih fondova kada postanemo članica EU", rekla je Tanja Miščević, ministarka za evropske integracije.

Ministarka Miščević je dodala da predloženi projekti treba da se oslanjaju na ciljeve Kohezione politike EU 2021 - 2027, kao i na relevantne nacionalne strategije, posebno na Strategiju održivog urbanog razvoja Srbije do 2030. godine.

Ovaj javni poziv je prilika da teritorije dobiju podršku da sprovedu projekte kojima će unaprediti kvalitet urbanih područja, da se bave pitanjima energetske efikasnosti i prilagođavanja klimatskim promenama, da iskoriste prednosti digitalizacije i uvedu inovacije, da sprovedu različite inicijative koje doprinose društvenom blagostanju, kao i da ojačaju sopstvene sisteme za upravljanje razvojem teritorija.

"Kroz EU PRO Plus program mi pilotiramo teritorijalni pristup razvoju koji je prilagođen kontekstu Srbije i potencijalima i kapacitetima ovih teritorija. Ovo je dugoročan pristup koji se u Evropskoj uniji pokazao kao uspešan u obezbeđivanju ravnomernog razvoja, a uz to će lokalne samouprave u Srbiji biti spremnije za korišćenje budućih kohezionih fondova", rekao je ambasador Evropske unije u Srbiji Emanuel Žofre.

Kao posebno značajno, ambasador je istakao da su u proces izrade strategija bile uključene sve zainteresovane strane te da se očekuje da će i predloženi projekti biti izabrani kao prioritetni za određenu teritoriju a uz to zasnovani na što širem konsenzusu.

Pravo učešća u pozivu imaju gradovi i opštine i regionalne razvojne agencije koje su uključene u 12 teritorija koje su u okviru EU PRO Plus programa izradile teritorijalne strategije. One moge da se prijave sa projektima koji su proistekli iz samih strategija, a koji će da doprinesu rešavanju izazova teritorijalnog i održivog urbanog razvoja uz izgradnju kapaciteta na lokalnom i regionalnom nivou.

Dvanaest pomenutih teritorija obuhvataju pet širih teritorija - urbanih područja i to Кragujevac sa opštinama Aranđelovac, Batočina, Кnić, Lapovo, Rača i Topola; Niš sa opštinama Gadžin Han, Merošina i Svrljig; Pirot sa opštinama Babušnica, Bela Palanka i Dimitrovgrad; Užice sa opštinama Bajina Bašta, Čajetina, Požega i Priboj i Zaječar sa opštinama Boljevac, Кnjaževac i Sokobanja, kao i sedam užih teritorija - urbanih područja - Bor, Кruševac, Leskovac, Loznica, Novi Pazar, Smederevo i Šabac.

U okviru poziva biće podržane dve grupe projekata, prva grupa koja se odnosi na infrastrukturne i druge radove, nabavku opreme i mere koje podstiču široke konsultacije, učešće, izgradnju kapaciteta i obuke i sl. Vrednost podrške po pojedinačnom projektu za ovu grupu iznosi od 200.000 evra do 1.500.000 evra za šire teritorije i od 100.000 evra do 500.000 evra za uži obuhvat teritorije.

Druga grupa projekata, koja će biti podržana iznosom od 50.000 do 200.000 evra podrazumeva izrada dokumentacije koja je neophodna za povećanje zrelosti i spremnosti za sprovođenje strateških projekata u okviru teritorijalnih strategija, poput studija izvodljivosti, procene društvenog uticaja, procene uticaja na životnu sredinu i sl.

Poziv je otvoren do 28. decembra 2023. godine, a više informacija o ovom pozivu kao i dokumentacija za prijavljivanje dostupne su na internet stranici programa Javni poziv za sprovođenje integralnih projekata proisteklih iz 12 teritorijalnih strategija podržanih kroz program EU PRO Plus.

Aktivnosti EU PRO Plus programa koji doprinosi ravnomernijem društveno-ekonomskom razvoju Srbije, Evropska unija podržava sa 40 miliona evra. Program, čiju realizaciju vodi Ministarstvo za evropske integracije, ima za cilj da doprinese poboljšanom upravljanju teritorijalnim razvojem, ekonomskom rastu i unapređenju socijalne infrastrukture i kohezije u 99 jedinica lokalne samouprave, u dva regiona: Regionu Šumadije i zapadne Srbije i Regionu južne i istočne Srbije. Aktivnosti na terenu sprovodi UNOPS.

EU PRO Plus