Fondacija Centar za demokratiju organizuje debatu "Socijalna dimenzija EU integracija - koje reforme predstoje?", u četvrtak, 30. novembra, u 12.00 u Prostoru "Miljenko Dereta“ (Dobračina 55, Beograd) i na Zoom platformi.

Razgovaraće se o potrebnim reformama u oblasti socijalne politike, posebno imajući u vidu činjenicu da je Srbija zemlja u kojoj je svaka peta osoba u riziku od siromaštva a 28% stanovništva je u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti.

Govoriće, pored ostalih:

  • Mihail Arandarenko, Ekonomski fakultet
  • Tanja Jakobi, Centar za istraživanje javnih politika
  • Branislav Markuš, Zrenjaninski socijalni forum
  • Nataša Vučković, Fondacija Centar za demokratiju

Debata se organizuje u okviru projekta "Dijalog u centru - socijalni forum".