U Belgiji od 1. aprila 2025. godine cigarete, klasične i elektronske, kao ni pribor za pravljenje cigareta više neće smeti da budu vidno izloženi u prodavnicima, a vlasnici koji prekrše tu odredbu suočiće se sa visokim kaznama.

Za kršenje zabrane predviđena je novčana kazna od 2.000 do 800.000 evra, a moguća je i kazna zatvora do godinu dana, prenela je agencija Belga.

Odluka se, prema navodima Savezne službe za javno zdravlje, odnosi na cigarete, cigare, elektronske cigarete kao i filtere i papiriće za motanje cigareta. Namera vlade je da pušenje učini manje atraktivnim, posebno za mlade ljude.

Takođe, pušenje će od 2025. godine biti zabranjeno na još više mesta, u okviru vladine kampanje da ga iskoreni.

VapBel, belgijska Federacija maloprodaje e-cigareta ili takozvanih vejp cigareta, izrazila je razočarenje odlukom vlade.

VapBel je naveo da specijalizovane prodavnice imaju svoju ulogu jer efikasno proveravaju starost mušterija i obaveštavaju punoletne pušače o vejp proizvodima, kao sredstvu koje pomaže u odvikavanju od pušenja.

Ta Federacija pozvala je vlasti da naprave izuzetak kada je reč o specijalizovanim prodavnicama za elektronske cigarete, a to je preporučilo i naučno, savetodavno telo Visoki zdravstveni savet.

Izvor: Dnevni evropski servis

Foto: Pixabay