Savetodavna grupa za javnu politiku Balkan u Evropi (BiEPAG) organizuje panel diskusiju "Okončanje konfuzije u regionalnoj saradnji – (ne)moguća misija?" u četvrtak, 9. feburara, u 11.00 u EU info centru (Kralja Milana 7).

Evropska unija podržava regionalnu saradnju i ekonomsku integraciju zemalja Zapadnog Balkana, a od početka Procesa za stabilizaciju i pridruživanje 1999. regionalna saradnja je postala centralni deo uslovljavanja pristupanja Uniji, pored kopenhaških kriterijuma.

EU je bila inovativna u nalaženju načina da zadrži interesovanje država regiona za sprovođenje reformi u odstustvu stvarnog proširenja. To uključuje jačanje regionalne integracije kroz dva paralelna procesa, Berlinski proces i Otvoreni Balkan.

Panelisti:

  • Tanja Miščević, ministarka za evropske integracije Srbije
  • Ričard Grivson, Bečki institut za međunarodne ekonomske studije
  • Jovana Marović, bivša ministarka za evropske poslove Crne Gore

Tema diskusije biće i najnovija analiza “Kroz lavirint regionalne saradnje” čiji su autori članovi BiEPAG-a Ričard Grivson, Bojan Baća, Zoran Nečev, Mateo Bonomi, Marko Kmezić i Florijan Biber.