Univerzitet u Beogradu organizuje okrugli sto "Civilno društvo, politička rasprava i evropsko proširenje" u četvrtak, 2. marta u 9.00 u Rektoratu Univerziteta u Beogradu (Studentski trg 1).

Glavna tema debate biće proces evropskih integracija Srbije i Zapadnog Balkana, s fokusom na ulogu aktera civilnog društva (nevladinih organizacija, "grassroot" organizacija, društvenih pokreta).

Uvodna obraćanja:

  • Nikola Bertolini, šef Odeljenja za saradnju Delegacije Evropske unije u Srbiji
  • Luka Gori, ambasador Italije u Beogradu

Učesnici će razgovarati o mogućnostima civilnog društva da prave strateške saveze sa organizacijama i insistitucijama iz EU i da vrše pritisak na donosioce odluka na nacionalnom nivou. Posebna pažnja biće data ekološkim organizacijama u civilnom sektoru i lokalnim inicijativama.

Panelisti:

  • Robert Kozma, poslanik, član Odbora za evropske integracije
  • Srđan Cvijić, Beogradski centar za bezbednosnu politiku
  • Tobijas Flesenkemper, šef Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu
  • Dejan Lekić, Nacionalna ekološka asocijacija

Događaj se organizuje zajedno sa istraživačkim centrom OBC Transeuropa, projetkom TraPoCo u okviru mreže Žan Mone i italijanskim Centrom za međunarodne političke studije.

Zaintereovani mogu da se registruju na linku, a događaj se može pratiti i preko Fejsbuk strane OBC Transeuropa.