Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) organizuje panel diskusiju "Spoljna politika Mađarske: Strategija iza balkanskih veza", u četvrtak, 11. maja, u 14.00 u Saint Ten hotelu (Svetog Save 10, Beograd).

Učesnici diskusije razgovaraće o interesima i strateškim razmatranjima koja pokreću mađarsku spoljnu politiku u regionu, o mađarskim spoljnopolitičkim prioritetima na Zapadnom Balkanu i promenama kao rezultat rata u Ukrajini.

Govoriće, pored ostalih:

  • Ferenc Nemet, naučni saradnik na mađarskom Institutu za međunarodne odnose
  • Žužana Selenji, direktorka Akademije za liderstvo Instituta za demokratiju Centralnoevropskog univerziteta
  • Maja Bjeloš, viša istraživačica BCBP

BCBP će na skupu objaviti istraživačku studiju o strategiji spoljne politike Mađarske na Zapadnom Balkanu koja se bavi analizom glavnih političkih pokretača, ekonomskih interesa i alata meke moći pristupa Mađarske regionu.