U partnerstvu i saradnji sa Vladom Republike Srbije, Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) raspisuje javni poziv za učešće u Izazovu koji je namenjen privatnim i javnim preduzećima, univerzitetima i istraživačkim institutima u Republici Srbiji. Cilj ovog javnog poziva je transfer znanja i primena inovativnih rešenja koja se mogu koristiti kao odgovor na različite razvojne izazove i krizne situacije u Republici Severnoj Makedoniji, Republici Albaniji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.

Javni poziv podržava Vlada Republike Srbije u okviru zvanične razvojne pomoći koju pruža kako bi se ojačali ekonomski potencijali u Severnoj Makedoniji, Albaniji, Crnoj Gori, i Bosni i Hercegovini.

Na ovaj javni poziv mogu se prijaviti subjekti iz Srbije sa projektima koji sadrže rešenja, proizvode ili usluge koji su već efikasno primenjeni u Srbiji i dokazani u praksi, a imaju potencijal za širenje i u regionu. Projekti mogu biti iz oblasti:

  • bezbednosti i dostupnosti hrane
  • održivog turizma
  • novih digitalnih usluga, rešenja i platformi

Ove oblasti su odabrane imajući u vidu aktuelne izazove i poremećaje na globalnom tržištu hrane, naročito u lancu snabdevanja, i potrebu da se svima omogući nesmetan pristup zdravoj i bezbednoj hrani. Takođe se imao u vidu potencijal za razvoj turizma u regionu i njegov značaj za održivi razvoj, posebno kada je reč o smanjenju otpada, prihvatanju cirkularne ekonomije, promovisanju lokalne hrane i kulture i očuvanju prirode i biodiverziteta. Treća oblast je odabrana s obzirom da digitalni servisi mogu da pomognu u smanjenju digitalnog jaza i nejednakosti i doprinesu većoj uključenosti ranjivih društvenih grupa.

Subjekti iz Republike Srbije koji žele da učestvuju u Izazovu treba da, pre slanja prijave, uspostave i razviju partnerstvo sa lokalnim subjektima u zemlji odnosno zemljama u kojima bi se rešenje primenjivalo. Na taj način, sredstva koja se dodeljuju doprinose transferu znanja, inovacija i prakse.

Ukupni iznos sredstava koja će biti dodeljena u okviru ovog poziva je 200.000 dolara. Maksimalni iznos granta (bespovratne finansijske pomoći) po projektu je 40.000 dolara, dok su oni koji se prijavljuju dužni da obezbedi sufinansiranje u iznosu od najmanje 20% ukupnih troškova projekta (koje može biti i nefinansijski doprinos, odnosno in-kind finansiranje).

Javni poziv za prijavu za učešće u Izazovu otvoren je do 10. oktobra 2023. godine.

Detaljno uputstvo za prijavljivanje, prijavni formular i model budžeta, kao i odgovore na najčešće postavljena pitanja mogu se preuzeti na sajtu UNDP Srbije www.undp.org/serbia na linku https://www.undp.org/sr/serbia/news/razvojna-pomoc-srbije-transfer-znanja-i-inovativnih-resenja-u-drzave-u-regionu

Prijave, kao i pitanja u vezi sa pozivom, dostavljaju se elektronskom poštom na adresu: oda.challenge.rs@undp.org

Prethodni javni poziv za zvaničnu razvojnu pomoć Vlade Republike Srbije, u saradnji sa UNDP, bio je objavljen 2021. godine i sproveden je u periodu od novembra 2021. do aprila 2022. godine. Tada je odabrano šest inovativnih rešenja kompanija i inovatora iz Srbije za pomoć partnerskim preduzećima i organizacijama u Severnoj Makedoniji i Albaniji u ublažavanju socio-ekonomskih posledica pandemije COVID-19. Izabrana rešenja obuhvatala su, između ostalog, veb i mobilnu aplikaciju za pristup zdravstvenim uslugama na daljinu, besplatan digitalni alat za učenje na daljinu, algoritam za preciznije tumačenje rezultata testiranja na antitela na COVID-19, kao i razvoj digitalne platforme za procenu uticaja novih investicionih projekata na životnu sredinu i društvo.

Saopštenje UNDP