Evropska komisija je krajem 2023. obelodanila svoj Plan rasta za Zapadni Balkan, kojem je cilj umanjenje socioekonomskog jaza između regiona i EU, ali i pružanje podsticaja finansijske vrste kako bi se ispunile suštinske reforme. Ovde je reč o dve milijarde evra bespovratne finansijske pomoći, koje bi se nadogradile na već dostupna pretpristupnu finansijsku pomoć odnosno Instrument za pretpristupnu pomoć.

"Evropska unija može da predahne – jer je uspešno okončana revizija Višegodišnjeg finansijskog okvira EU, odnosno, sedmogodišnji budžetski plan EU prema kojem se oblikuju i prilagođavaju godišnje aktivnosti. Ovo je važna vest za članice, ali i za zemlje koje žele da pristupe. S obzirom na to da je politika proširenja sada u prvom planu, istraživači iz država članica EU, kao i 'starih' i 'novih' država kandidata, udružili su snage kako bi pokazali da Evropa - dakle, ne samo EU, može i mora da uzme sudbinu u svoje ruke i pošalje poruku, i donosiocima odluka i građanima širom kontinenta, da će koncept snažnije i otpornije Evrope biti samo mrtvo slovo na papiru ukoliko ne dođe do suštinske reanimacije politike proširenja. Zato smo pokrenuli inicijativu InvigoratEU", rekao je Strahinja Subotić, programski menadžer i viši istraživač u Centru za evropske politike – CEP, na konferenciji koja se održava u Tbilisiju, Gruziji, 20. i 21. februara, dve godine nakon početka ruske agresije na Ukrajinu.

Centar za evropske politike – CEP deo je konzorcijuma, pokretača InvigoratEU, novog projekta okvirnog programa EU za istraživanje i inovacije Horizont Evropa, koji je započet 1. januara 2024, i kojim koordinira Univerzitet Duizburg-Esen (UDE) zajedno sa Institutom za evropske politike (IEP) iz Berlina. Ovaj projekat će ispitati kako EU može da uobliči buduće odnose sa svojim istočnim susedima, kao i sa zemljama Zapadnog Balkana. Konzorcijum je ostvario finansiranje u toku naredne tri godine u iznosu od skoro tri miliona evra od strane EU i okuplja više od pedeset istraživača iz zemalja EU.

"Trenutak za predah ipak brzo ističe. Uspešna realokacija sredstava za Ukrajinu i Zapadni Balkan nužan je iskorak ka osnaživanju Evrope, koja bi bila otpornija na trenutne i buduće izazove", rekao je Subotić na konferenciji.

Inicijativa InvigoratEU će se baviti nalaženjem novih strategija za snažniju Evropu i kako odgovoriti na političke, vojne i ekonomske ambicije Rusije, Kine, SAD i Turske u istočnom susedstvu i na Zapadnom Balkanu, i kako ponovno izgraditi arsenal spoljne politike EU u cilju pripreme za novu eru vojnih intervencija. Takođe, projekat će osmisliti nove institucionalne okvire, za politike i za obrazovanje u školama i na univerzitetima. U tu svrhu, istraživači će kreirati scenarije, vizije i strategije i organizovati omladinske radionice, radionice za mlade profesionalce, kao i političke debate širom Evrope. Cilj projekta je da mladi Evropljani razviju preporuke za političke aktere, na evropskom i nacionalnom nivou, koje će biti prezentovane u Briselu i drugim evropskim prestonicama na kraju projekta.

Projekat će opsežno komunicirati o postignutim rezultatima, a preporuke koje proisteknu iz nalaza istraživanja biće objavljivane, prezentovane širokom auditorijumu i korišćene od prvog dana sprovođenja projekta.

Saopštenje, foto: CEP