Požari koji bukte širom Evrope opustošili su hiljade hektara u Francuskoj, Portugalu, Španiji, Italiji i Grčkoj, stavljajući na test vatrogasce u pogođenim zemljama. Prema podacima evropske agencije za statistiku Eurostat za 2021. godinu, objavljenim 9. avgusta, u Evropskoj uniji ima oko 365.000 profesionalnih vatrogasaca, što čini 0,2% ukupnog broja zaposlenih.

Najveći udeo vatrogasaca u radnoj snazi imaju Estonija, Kipar, Rumunija i Slovačka, oko 0,4%, a najmanji je u Holandiji, ispod 0.1%.

Zemlje sa manjim procentom zaposlenih vatrogasaca su i Nemačka, Francuska, Finska i Slovenija.

U Hrvatskoj vatrogasci čine 0,3% ukupne radne snage.

Većina vatrogasaca su relativno mladi. Najveći broj njih je starosti od 35 do 44 godina.

Starosnim grupama od 35 do 39 godina i od 40 do 44 godine pripada po oko 61.000 vatrogasaca. Mlađih od 29 godina ima oko 50.000, a isto toliko vatrogasaca je starije od 55 godina.

Eurostat je saopštio da su zemlje EU na zaštitu od požara 2020. godine potrošile 32,9 milijardi evra, što je za 6,4% više nego 2019, kada je u te svrhe izdvojeno oko 30,9 milijardi.

Potrošnja za službe za zaštitu od požara u državama EU je od 2001. ostala stabilna na 0,4 do 0,5% ukupnih državnih rashoda.

Udeo državnih izdataka za zaštitu od požara u ukupnim rashodima varira među članicama EU.

Prema podacima iz 2020, najmanji procenat je u Danskoj (0,1%) i Islandu (0,2%), a Belgija, Malta, Austrija, Portugal i Slovenija izdvajaju 0,3% ukupnih rashoda.

U Rumuniji se za zaštitu od požara izdvaja najveći procenat ukupnih državnih troškova (0,8%), a iza nje su Bugarska, Češka, Nemačka, Estonija, Grčka, Litvanija i Luksemburg (0,6%).

Izvor: Eurostat

Foto: Beta/AP