Evropski parlament usvojio je poziciju o izmenjenim pravilima za političke partije i fondacije na evropskom nivou čiji je cilj povećanje transparentnosti i finansijske održivosti i obzbeđenje da njihove članice koje nisu iz zemalja EU prihvataju iste vrednosti.

"Nacionalne partije van EU morale bi da 'poštuju ekvivalente vrednosti' (onima u EU) i da budu iz punopravnih članica Saveta Evrope", navodi se u saopštenju koje je objavio Evropski parlament.

Cilj izmena je i dalje olakšavanje interakcije između evropskih partija i njihovih članica nacionalnih partija, kao i prekogranične interakcije.  

Kako se navodi, izveštajem koji je u Evropskom parlamentu usvojen sa 392 glasa za, 119 protiv i 56 uzdržanih, unapređuje se predlog Evropske komisije.

Evroposlanici su dodali odredbe o rodnoj jednakosti i nastojaće da obezbede da kolegijalni upravni odbori (grupa) evropskih političkih partija i fondacija budu rodno izbalansirani.

Takođe će nastojati da osiguraju da evropske političke partije usvoje planove rodne jednakosti i pozovu svoje članice da to urade, kao i da uspostave protokole protiv seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja.

Koizvestilac Šarl Gurens (Charles Goerens) rekao je da je ovim izveštajem Evropski parlament postavio snažnu osnovu za stvaranje zaista evropskog demosa.

"Građani moraju da imaju čvršću vezu sa evropskim partijama ako želimo da garantujemo povećano političko učešće na nivou EU. Ovaj izveštaj predstavlja jedan važan korak ka tom cilju", rekao je Gurens koji je iz grupe Obnovimo.

Koizvestilac Rajner Viland (Rainer Wieland) iz grupe EPP istakao je da ova pravila pre svega jačaju evropske političke porodice dodajući da je zadovoljan što je Parlament spreman za početak pregovora sa Savetom i Komisijom.

"Evropske političke partije i fondacije moraju da budu u stanju da daju bolji doprinos istinski evropskoj javnoj sferi i evropskoj političkoj svesti", istakao je Viland.

Evropski parlament sada je spreman da pregovara sa Savetom u cilju dovršavanja procesa u prvoj polovini 2023. kako bi nova pravila bila na snazi pre evropskih izbora 2024.

Izvor: Beta

Foto: Beta