EU je u 2021. potrošila 328 milijardi evra na istraživanja i razvoj (R&D), za 6% više nego godinu dana ranije, dok je u odnosu na 2011. rast bio 44% realno, pokazuju novi podaci Evropske statističke službe.

Međutim, kada se posmatra R&D intenzitet, odnosno procenat BDP koji se izdvaja za istraživanja i razvoj, podaci ukazuju na pad sa 2,31% u 2020. na 2,27% u 2021.

Pad se može objasniti oporavkom BDP u 2021, nakon osetnog slabljenja u 2020. zbog pandemije.

U odnosu na 2019, godinu pre pandemije, kada je R&D intenzitet bio 2,23%, u 2021. je taj pokazatelj porastao za 0,04 procentna poena dok je za deset godina rast bio 0,25 procentnih poena.

Najveći intenzitet R&D u EU u 2021. imala je Švedska (3,35%) a slede Austrija (3,22%) i Belgija (3,19%).

Istovremeno je intenzitet R&D ispod 1% BDP zabeležen u šest članica - Rumuniji (0,48%), Malti (0,65%), Letoniji (0,71%), Bugarskoj (0,81%), Kipru (0,89%) i Slovačkoj (0,95%), pokazuju statistike Eurostata.

Dve trećine članica ubeležile su rast R&D intenziteta između 2011. i 2021. pri čemu najveći Belgija, Grčka, Poljska, Austrija u Hrvatska.

Najveći pad intenziteta R&D u posmatranom periodu imale su Finska, Estonija, Irska i Luksemburg.

Gledano po sektorima, najveći udeo u investicijama u R&D i dalje ima sektor preduzeća (66% ukupnih u 2021.) a slede obrazovanje, vladin sektor i privatni neprofitni sektor.

Izvor: Dnevni evropski servis

Foto: Eurostat