Devet članica Evropske unije formiralo je grupu koja se zalaže za promenu načina odlučivanja i ukidanje načela konsenzusa u oblasti spoljne i bezbednosne politike Unije.

Te članice EU su navele da teže uvođenju odlučivanja kvalifikovanom većinom, a cilj je da se "poveća efikasnost i  brzina donošenja odluka u spoljnoj politici EU".

Grupu prijatelja, za koju se navodi da je otvorena za sve ostale članice EU, osnovale su Belgija, Finska, Francuska, Holandija, Italija, Luksemburg, Nemačka, Slovenija i Španija.

"U svetlu ruske agresije na Ukrajinu i rastućih međunarodnih izazova za EU, članice grupe su uverene da procedure odlučivanja u spoljnoj politici EU moraju biti prilagođene, kako bi EU bila osnažena kao globalni faktor. Bolja proces donošenja odluka je od centralnog značaja i imajući u vidu druge zadatke koji EU čekaju u budućnosti", navele su članice grupe u zajedničkom saopštenju 4. maja.   

Dodaje se da grupa želi da, na osnovu regulative koja je već sadržana u osnivačkim ugovorima EU, postigne pragmatičan i konkretan napredak u procesu odlučivanja o spoljnim i bezbednosnim pitanjima.

U saopštenju se navodi da će članice grupe redovno analizirati situaciju i tesno sarađivati sa svim članicama EU i raditi u koordinaciji sa institucijama Unije.

Članstvo u grupi je, kako je navedeno, otvoreno za sve zemlje EU koje su zainteresovane da unaprede proces odlučivanja u spoljnoj politici EU, a posebno kroz načelo odlučivanja kvalifikovanom većinom.

Načelo jednoglasnosti u Savetu EU ima uglavnom cilj da da pođednaku težinu glasovima velikih i malih članica EU u pitanjima koja su od posebnog značaja.

Kosenzus se primenjuje u oblasti zajedničke spoljne i bezbednosne politike, prilikom davanja novih prava građanima EU, prijema novih članica, usvajanju finansija EU i pitanjima koja utiču na važne izmene i usaglašavanje nacionalnih zakonodavstava zemalja članica.

Austrijski kancelare Karl Nehamer se 4. maja u parlamentu ponovo izjasnio protiv "centralizma" u EU i ideje da Savet EU o većem broju oblasti odluke donosi kvalifikovanom većinom, umesto konsenzusom.

Nehamer je priznao da je borba za postizanje konsenzusa u EU teška, ali je ocenio da je to "dodatna vrednosti demokratije i različitosti", prenela je agencija APA.

I austrijsko ministarstvo spoljnihn poslova izrazilo je skepsu prema predlogu promene pravila glasanja. "Kvalifikovana većina nije univerzalni lek", saopštilo je ministarstvo.

"Isključivo politička volja je ključ uspeha, a napori za postizanje kompromisa su sama bit EU. I iza takvih jednom postignutih dogovora svi moraju da stoje. To je posebno u nesigurnim vremenima kao što su sada posebna vrednost", saopštilo je ministarstvo.

Za promenu i uvođenje većinskog odlučivanja se već duže vreme zalažu Nemačka, Francuska, Italija i zemlje Beneluksa, ali bi u Savetu EU i odluka o ukidanju načela jednoglasnosti iz neke oblasti politike morala da se usvoji konsenzusom.

Izvor: Dnenvi evropski servis

Foto: EU