Evropljani cene ekspertizu i pomoć EU članicama u dizajniranju i sprovođenju reformi u brojnim oblastima, pokazalo je novo specijalizovano istraživanje Eurobarometar čije je rezultate 12. maja objavila Evropska komisija.

Kroz Instrument tehničke podrške (TSI) Komisija pruža tehničku pomoć reformama u EU na zahtev nacionalnih vlasti. TSI može da pomogne članicama i da dizajniraju, izmene, sprovedu i ponovo ispitaju transformativne reforme, uključujuči u njihovim Planovima za oporavak i otpornost (RRP).

Istraživanje je pokazalo da 42% ispitanika misli da EU može da unapredi razmenu dobrih praksi među članicama. Isti procenat je potvrdio značaj podrške EU članicama u upravljanju krizama, poput pandemije, prirodnih katastrofa ili konflikata.

Oko trećine ispitanih smatra da EU može da pruži znanje i ekspertizu u članicama u kreiranju i sprovođenju reformi i da može da pruži finansijsku pomoć za reforme.

Istovremeno 31% anketiranih veruje da EU može da pomogne unapređenju veština i kompetencija javnih administracija članica.

Prema istraživanju, javne administracije u članicama EU mogle bi da budu efikasnije. Tako 45% ispitanih građana u zemljama EU misli da je javna administracija njihove zemlje složena, opterećujuća i spora.

Evropljani misle da bi povećanju poverenja u javne administracije njihovih zemalja doprineli smanjenje birokratije (52%) i veća transparentnost (44%) u pogledu odluka i upotrebe javnih fondova.

Trećina ispitanika misli da bi bolja komunikacija i pojednostavljena interakcija sa građanima, kao i bolje obučeni državni službenici, pomogli da se poveća poverenje u javnu administraciju.

Istraživanje je pokazalo da gotovo polovina Evropljana veruje da javne administracije treba da budu bliže ljudima koji koriste različite kanale kominikacije, kao i da pružaju jasnije informacije o procedurama i uslugama.

Takođe Evropljani traže više digitalnih usluga (31%) i jednostavnije za korišćenje usluge e-vlade (35%).

Građani EU smatraju i da su reforme najpotrebnije u javnom zdravstvu (56%) i obrazovanju (50%), pokazalo je istraživanje koje je rađeno u aprilu.

Do sada je više od 400 TSI projekata, uključujući nekoliko novih u 2023, doprinelo ili će doprineti pripremama ili sprovođenju RRP.

Izvor: Dnevni evropski servis

Foto: EK