EU sprema novi zakon o oduzimanju imovine stečene kriminalom koji će obezbediti brže i efikasnije operacije zamrzavanja širom EU i brže kompenzacije za žrtve. Nova pravila pokrivaju i trgovinu nuklearnim materijalom i krivična dela pod jurisdikcijom Međunarodnog krivičnog suda.

Nacrt pozicije o novim pravilima koja treba da ubrzaju zamrzavanje i oduzimanje imovine i zatvore postojeće "rupe" u zakonu usvojili su evroposlanici iz Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutrašnje poslove (LIBE) 23. maja.

U odnosu na postojeće zakonodavstvo, nova direktiva pokrivaće i trgovinu vatrenim oružjem, određena krivična dela počinjena u okviru kriminalne organizacije i kršenje sankcija EU.

Evroposlanici su u svojoj poziciji predložili da se uključe i nelegalna trgovina nuklearnim materijalom, krivična dela koja spadaju u nadležnost Međunarodnog krivičnog suda, protivzakonito zauzimanje aviona i brodova i sabotaže, navodi se u saopštenju Evropskog parlamenta.

Usvojenim tekstom biće zatvorene "rupe" jer se omogućava brže zamrzavanje imovine uz privremene hitne mere gde je to potrebno.

Takođe će se stati na put izbegavanju oduzimanja imovine uz pomoć trećeg lica i omogućiti konfiskacija u slučajevima kada osuda nije moguća, npr. u slučaju bolesti ili smrti osumnjičenog.

Sa ciljem povećanja efikasnosti prekograničnih istraga, zakon bi usaglasio ovlašćenja kancelarija za povraćaj imovine članica obezbeđujući im pristup neophodnim informacijama, poput registara stvarnog vlasništva, carinskih podataka, godišnjih finansijskih izveštaja kompanija.

Konačno, kako bi se sprečilo propadanje imovine, članice bi trebalo da uspostave službe za upravljanje konfiskovanom imovinom.

Evroposlanici takođe žele da osiguraju da žrtve dobiju odštetu pre konfiskacije, posebno u prekograničnim slučajevima, i da se oduzeta imovina koristi u društvenom ili javnom interesu.

Izvestilac Lorant Vince (EPP, Rumunija) rekao je da je od ključnog značaja da kriminalci budu lišeni dobiti, da im se ograniči kapacitet da je reinvestiraju u legalnu ekonomiju i da se osigura da se bavljenje kriminalom ne isplati.

On je rekao i da se proširuje delokrug direktive na dodatna relevantna dela, daje prioritet odšteti žrtvama, kao i unapređenju saradnje između relevantnih nacionalnih vlasti i agencija EU.

Navodi se da je u periodu 2010-2014. u EU zamrznuto samo 2,2% imovine koja potiče od kriminala a samo 1,1% je oduzeto.

Krajem 2021. Evropski parlament založio se za usklađivanje režima povraćaja imovine i oduzimanja i Evropska komisija je u Strategiji EU za borbu protiv organizovanog kriminala za 2021-2025. predložila pooštravanje pravila.

Parlament navodi i da su sveobuhvatne sankcije Rusiji nakon što je ta zemlja napala Ukrajinu ukazale na potrebu da EU još strože sprovodi sankcije i unapredi praćenje.

Uz aktuelni predlog, evroposlanici rade i na zakonu kojim će se harmonizovati definicija kršenja sankcija, kao i kazne.

Izvor: Dnevni evropski servis

Foto: Pixabay.com