Pred sezonu šumskih požara, EU je preduzela značajne korake radi jačanja snaga za gašenje požara i zaštite zajednica. Konkretno, reč je o pozicioniranju vatrogasaca i "sklapanju" flote aviona za gašenje požara.

Evropska komisija saopštila je 14. maja da će 556 vatrogasaca iz 12 zemalja ovog leta biti strateški razmešteno na ključnim lokacijama u Evropi, poput Francuske, Grčke, Portugala i Španije, i spremno da pomogne lokalnim vatrogasnim brigadama.

"Ta proaktivna mera povećava spremnost Evrope za borbu protiv šumskih požara i ublažavanje njihovog razornog uticaja na živote, domove i životnu sredinu i naglašava snagu solidarnosti EU u rešavanju kriza", navela je Komisija.

Takođe je EU spremila "reskiju" (rescEU) flotu aviona za gašenje požara za ovo leto koju čine 28 aviona i četiri helikoptera stacioniranih u deset članica.

Komisija je takođe alocirala ukupno 600 miliona evra za olakšavanje akvizicije 12 novih aviona za gašenje požara u budućnosti koji će biti raspoređeni u šest članica. Takođe će biti finansirano nekoliko helikoptera.

Ističe se da pozicioniranje vatrogasaca i povećanje flote ukazuju na posvećenost Brisela unapređenju kapaciteta za efikasan odgovor na šumske požare, posebo tokom predstojećeg leta.

Podseća se da zemlje, kada požar nadmaši njihove kapacitete za odbranu, mogu da traže pomoć preko Mehanizma EU za civilnu zaštitu.

Kada se aktivira Koordinacioni centar EU za hitne slučajeve, pomoć pružaju članice EU i deset zemalja UCPM među kojima je i Srbija.

Izvor: Dnevni evropski servis

Foto: EC