Sekretarijat Energetske zajednice (EZ) organizuje vebinar o ženskom preduzetništvu u energetici, u utorak, 5. marta u 9.15.

Fokus će biti na pregledu aktuelne situacije za žene koje počinji biznis u sektoru energetike u zemljama ugovornim stranama EZ.

Govoriće, pored ostalih:

  • Artur Lorkovski, direktor Sekretarijata EZ
  • Ana Džokić, koosnivačica energetske kooperative Elektropionir
  • Gentiana Alija, osnivačica i direktorka Alfa Solara

Uz stručni uvid, biće ponuđena konkretna rešenja za zajedničke barijere, uključujući pristup finansiranju, mogućnosti umrežavanja i partnerstva, kao i politike podrške.